Matura 2015 – zdało 74% abiturientów

@Fotolia

Jak podała dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna, zaledwie 74% przystępujących do egzaminu maturalnego może poszczycić się pozytywnym wynikiem. W praktyce oznacza to trochę ponad 204 tysiące tegorocznych maturzystów.

Część spośród pozostałych (19%) będzie mogła przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu, 7% uczniów nie zdało z więcej niż jednego przedmiotu i będą mogli ponownie spróbować za rok. Najgorzej wypadła matematyka. Dla porównania, w ubiegłym roku w pierwszym terminie odsetek sukcesów wynosił 71%, a wynik ten był rekordowo słaby.

Uczniowie, którzy ukończyli szkołę w 2015 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu w dwóch częściach: ustnej (język polski, wybrany język obcy nowożytny) i pisemnej (język polski, matematyka oraz wybrany język obcy nowożytny). Jeżeli w danej szkole był nauczany język mniejszości narodowej, absolwenci także obowiązkowo sprawdzali swoją wiedzę zarówno w części ustnej, jak i pisemnej. W liceach ogólnokształcących, według nowych zasad, absolwenci obligatoryjnie przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Wyniki z poszczególnych przedmiotów prezentują się następująco: język polski 98%, matematyka 82%, język angielski 97%, język francuski 99%, język hiszpański 100%, język niemiecki 97%, język rosyjski 94%, język włoski 99%.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu, będą udostępnione 11 września 2015 r.

@cke.edu.pl

Sprawdź także

języki obce

Czy warto uczyć się języków w dorosłym życiu?

Języka angielskiego uczymy się zazwyczaj w szkole podstawowej, szkole średniej oraz na studiach. Coraz częściej …