kobieta siedząca przy uszkodzonym samochodzie
W przypadku stłuczki, podstawową czynnością, którą musi wykonać kierowca, jest usunięcie pojazdu z miejsca zdarzenia tak, by nie tamował on ruchu | fot.: stock.adobe.com

Jakie czynności należy podjąć gdy dojdzie do stłuczki lub wypadku samochodowego?

Prowadzenie samochodu jest w dzisiejszych czasach niemal tak samo podstawową umiejętnością jak posługiwanie się językiem angielskim – prawo jazdy nie tylko wymagane jest w wielu miejscach pracy, nawet tych nie związanych stricte z transportem, ale przydaje się również w zwykłym, codziennym życiu. Przejazdy do biura, na zakupy, z dziećmi do szkoły czy przedszkola, a także wyjazdy na wakacje, to przykłady sytuacji, w których samochód bardzo się przydaje. Doskonale również wiemy, że na każdej z pokonywanych przez nas tras powinniśmy przestrzegać przepisów drogowych – niemniej jednak życie i (częściej) inni uczestnicy ruchu potrafią zaskakiwać, a my musimy mieć świadomość tego, jak powinniśmy zachować się w każdej, nawet niebezpiecznej sytuacji na drodze.

Stłuczka/kolizja

Kolizja to określenie potoczne i zwyczajowe, którego próżno szukać w ustawach czy kodeksach, niemniej jednak jest ono stosowane przez policjantów, sądy i ubezpieczycieli także w sytuacjach oficjalnych. Znaczy dokładnie tyle, co „wypadek, w którym nie ma ofiar„, a jej skutkiem są straty materialne (uszkodzenie pojazdu, urządzeń drogowych, ogrodzeń itp.) lub spowodowanie obrażeń ciała jednego z uczestników, powodujących rozstrój zdrowia, trwający mniej niż 7 dni.

W przypadku stłuczki, podstawową czynnością, którą musi wykonać kierowca, jest usunięcie pojazdu z miejsca zdarzenia tak, by nie tamował on ruchu. Należy pamiętać, że na terenie zabudowanym, jeśli samochód stoi w miejscu niedozwolonym (np. przy znaku zakazu czy na powierzchni wyłączonej z ruchu) muszą zostać włączone światła awaryjne, a zaraz za pojazdem lub na nim (max. na wysokości 1 m) powinien zostać umieszczony trójkąt ostrzegawczy. Poza terenem zabudowanym, w miejscu, w którym postój jest zabroniony lub panuje zła widoczność, również należy włączyć światła awaryjne, ale trójkąt ostrzegawczy ustawia się w odległości 30-50 m za samochodem. Na drogach ekspresowych i autostradach odległość ta wzrasta do 100 m.

Jeśli w kolizji biorą udział inni uczestnicy ruchu, mamy obowiązek, na ich żądanie, podać swoje dane personalne, dane właściciela pojazdu oraz informacje o ubezpieczycielu, z którym mamy zawartą umowę ubezpieczenia OC. Ważne jest by sporządzić oświadczenie o zdarzeniu drogowym – pomoże ono w późniejszym dochodzeniu roszczeń z polisy. Można wykorzystać gotowy formularz lub, w razie jego braku, sporządzić go samemu. Potrzebne będą:

  • dane uczestników kolizji,
  • dane pojazdów biorących w niej udział,
  • nazwa ubezpieczyciela wraz z pełnym numerem polisy OC i okresem jej obowiązywania,
  • dokładny opis zdarzenie wraz z opisem uszkodzeń pojazdów,
  • szkic sytuacyjny
  • zdjęcia miejsca zdarzenia oraz uszkodzeń pojazdów (opcjonalnie).

Wezwanie policji nie jest konieczne.

Wypadek drogowy

Wypadek to zdarzenie drogowe, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała, powodujące rozstrój zdrowia, trwający powyżej siedmiu dni.

Biorąc udział w wypadku należy pamiętać o tym, że nie należy podejmować żadnych działań, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku – nie wolno przestawiać pojazdu/pojazdów i ich części, nawet, jeśli w związku z tym ruch będzie zatamowany. Ważne jest, by wyłączyć silniki w uszkodzonych pojazdach, koniecznie wezwać policję oraz pogotowie i przystąpić do udzielania pomocy rannym. Pod żadnym pozorem nie wolno oddalać się z miejsca wypadku!

Każdemu z nas może przytrafić się niebezpieczna sytuacja na drodze lub może być jej świadkiem. Niezależnie od tego, kto jest sprawcą zdarzenia, musimy przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo – sprawdzić, czy są ranni, prawidłowo oznakować unieruchomiony pojazd, a, w razie potrzeby, wezwać odpowiednie służby.

MZA

Sprawdź także

odmowa przyjęcia mandatu

Kiedy odmówić przyjęcia mandatu i iść do sądu?

Nikt nie lubi płacić mandatów, szczególnie tych, które uważamy za niesłuszne. Zawsze możemy odmówić przyjęcia …