przerejestrowanie samochodu
Kara za nieprzerejestrowanie samochodu w Polsce może wynieść nawet 500 złotych | fot.: materiał partnera

Przerejestrowanie pojazdu – kiedy jest wymagane i jakie są konsekwencje nieuiszczenia opłat?

Przerejestrowanie samochodu to nieodzowny element zarówno nabycia, jak i zbycia pojazdu. Każda osoba, która stała się właścicielem samochodu, musi pamiętać o tej konieczności – to obowiązek zarówno prywatnych nabywców, jak i firm i przedsiębiorstw. Przejście prawa własności samochodu musi być potwierdzone w dokumentach rejestracyjnych, a odpowiednie formalności powinny zostać dopełnione w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. 

Nabycie oraz zbycie pojazdu – jak zmieniły się przepisy?

Przepisy dotyczące przerejestrowywania pojazdów uległy istotnym zmianom. Od 2018 roku obowiązuje tzw. elektroniczna ewidencja pojazdów. Właściciel samochodu ma obowiązek zgłosić sprzedaż w Wydziale Komunikacji, drogą elektroniczną lub osobiście. Zameldowanie się z zakupionym pojazdem w urzędzie można zrobić już w ciągu 30 minut od przekazania go przez sprzedającego. 

Kary za nieprzerejestrowanie samochodu zakupionego w Polsce

Czas na przerejestrowanie samochodu po nabyciu wynosi 30 dni na zgłoszenie transakcji w lokalnym wydziale komunikacji. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara finansowa. Niestety, wielu nowych właścicieli aut nie jest tego świadomych i zaniedbuje formalności, co potrafi skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi. Kara za nieprzerejestrowanie samochodu w Polsce może wynieść nawet 500 złotych.

Kary za nieprzerejestrowanie auta zakupionego za granicą

Auta sprowadzane z zagranicy podlegają podobnym przepisom co auta kupowane w kraju. Nieprzerejestrowanie samochodu w wyznaczonym terminie grozi mandatem. W przypadku auta kupionego za granicą mamy 30 dni na zarejestrowanie pojazdu. Niemniej jednak, kara, tj. mandat za brak rejestracji samochodu zakupionego za granicę może wynieść nawet 500 złotych.

Kary za nieuiszczenie opłat skarbowych przy nabyciu i zbyciu auta

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Brak uiszczenia opłat związanych z podatkiem od czynności cywilnoprawnych, popularnie nazywanym PCC, jest jednym z głównych błędów popełnianych przez nowych właścicieli. Jest to podatek zapłacany za nabycie pojazdu, a jego stawka wynosi 2% wartości auta. Za ignorowanie zobowiązań podatkowych, Urząd Skarbowy ma prawo nałożyć na nabywcę karę w postaci odsetek za zwłokę. 

Deklaracja VAT-25 i akcyza

Przy zbyciu lub nabyciu auta od osoby prowadzącej działalność gospodarczą koniecznym jest złożenie deklaracji VAT-25. W przypadku niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie, nabywca może podlegać karze grzywny, a nawet odpowiedzialności karno-skarbowej.

W przypadku samochodów sprowadzanych z zagranicy, musimy również pamietać o akcyzie. Akcyza dotyczy aut, które mają mniej niż 10 lat i pochodzą spoza terytorium Unii Europejskiej. Nieuiszczenie tego podatku może skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową. 

Podsumowując, przerejestrowanie pojazdu to bardzo ważny element procesu nabycia bądź zbycia auta. Wymaga dopełnienia szeregu formalności i uiszczenia konkretnych, wymaganych przez prawo opłat. Ignorowanie tych obowiązków wiąże się z ryzykiem nałożenia kar finansowych, dlatego zachęcamy do uprzedniego zapoznania się z przepisami i konsekwentnego wypełniania wszystkich wymaganych czynności. Prawidłowo przeprowadzona procedura pozwoli nam cieszyć się nabytym samochodem bez żadnych dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów. 

Materiał partnera zewnętrznego