legionelloza
Legionelloza to infekcja wywołana przez bakterie z rodzaju Legionella | fot.: stock.adobe.com

Czym jest legionelloza? Gdzie i jak można się nią zarazić?

Legionelloza, często nazywana chorobą legionistów, to infekcja bakteryjna, która może prowadzić do poważnego zapalenia płuc. Oto podstawowe informacje na jej temat:

Czym jest Legionelloza?

Legionelloza to infekcja wywołana przez bakterie z rodzaju Legionella. Najczęstszą przyczyną choroby u ludzi jest Legionella pneumophila.

O co chodzi z legionistami?

Choroba legionistów (legionelloza) zyskała swoją nazwę po pierwszym zidentyfikowanym wybuchu tej choroby, który miał miejsce w 1976 roku podczas konwencji Amerykańskiej Ligi Legionistów w Filadelfii. Stąd nazwa „choroba legionistów”.

Oto szczegółowy kontekst:

W lipcu 1976 roku, w hotelu Bellevue-Stratford w Filadelfii, miało miejsce zgromadzenie Amerykańskiej Ligi Legionistów – organizacji zrzeszającej weteranów wojennych. Wkrótce po zakończeniu konwencji wielu uczestników zaczęło chorować na ciężkie zapalenie płuc. W ciągu kilku tygodni zmarło 29 osób.

Początkowo źródło i przyczyna choroby były nieznane, co wywołało duże zaniepokojenie wśród opinii publicznej. Po szeroko zakrojonych badaniach Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zidentyfikowały nowy rodzaj bakterii, który stał się przyczyną wybuchu. Bakterii tej nadano nazwę „Legionella pneumophila” na cześć legionistów, którzy stali się jej pierwszymi znanymi ofiarami.

Choć bakterie z rodzaju Legionella istniały w środowisku naturalnym od dawna, dopiero ten wybuch zwrócił uwagę na nie jako poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, zwłaszcza w systemach wodnych w budynkach.

Za źródło zakażenia w hotelu uznano klimatyzację. Bakterie rozmnażały się w wodzie w systemie chłodzenia hotelu, a następnie były rozprzestrzeniane w postaci aerozolu przez system wentylacyjny.

Ten tragiczny incydent doprowadził do zwiększonej wrażliwości na ryzyko związane z Legionellą oraz do rozwinięcia nowych wytycznych i procedur dotyczących konserwacji systemów wodnych w celu zapobiegania rozwojowi bakterii.

Gdzie i jak można się zarazić Legionellą?

Bakterie Legionella rozwijają się w naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak rzeki czy jeziora, ale są one szczególnie problematyczne w systemach wodnych stworzonych przez człowieka, takich jak:

  • Systemy chłodzenia (np. w klimatyzatorach)
  • Sieci wodociągowe w dużych budynkach
  • Baseny, jacuzzi czy prysznice
  • Respiratory i inne urządzenia medyczne, jeśli nie są odpowiednio dezynfekowane Choroba jest zwykle przenoszona przez inhalację aerozoli wodnych (drobnych kropelek wody) zanieczyszczonych bakterią. Nie jest przenoszona z osoby na osobę.

Co wywołuje chorobę?

Jak wspomniano wcześniej, legionelloza jest wywołana przez bakterie z rodzaju Legionella. Po dostaniu się do płuc bakterie te mogą prowadzić do jednego z dwóch stanów:

Lekkie zakażenie, znane jako gorączka Pontiac, która przypomina grypę i zwykle nie prowadzi do zapalenia płuc.

Ciężka postać, znana jako choroba legionistów, która prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc i może być śmiertelna, zwłaszcza dla osób starszych, palaczy lub osób z obniżoną odpornością.

Leczenie i profilaktyka

Legionelloza jest leczona antybiotykami. Kluczem do zapobiegania jej jest odpowiednia konserwacja i dezynfekcja systemów wodnych w budynkach oraz innych potencjalnych źródeł zakażenia. Regularne kontrole, czyszczenie i dezynfekcja systemów mogą pomóc w zapobieganiu wzrostowi bakterii.

Dla zdrowia publicznego ważne jest, aby osoby zarządzające dużymi systemami wodnymi, takimi jak hotele czy szpitale, były świadome ryzyka związanego z Legionella i podejmowały odpowiednie kroki w celu minimalizacji tego ryzyka.

Redo