kobieta w kawiarni przy komputerze
Estoński CIT, czyli ryczałt w CIT za 2021 to rozwiązanie, które pozwala ma przeznaczenie kwoty należnego podatku nie dla fiskusa, ale na inwestycje w firmie i jej rozwój | fot.: materiał partnera

Estoński CIT – 4 zalety wprowadzenia takiego rozwiązania w firmie

Podatki dotykają coraz większej sfery naszego życia, zarówno prywatnego, jak i tego związanego z przedsiębiorczością. Wprowadzona niedawno możliwość opodatkowania działalności gospodarczej tak zwanym estońskim CIT-em jest jednak korzystna dla firm – pozwala na zainwestowanie części zysków nie na spłatę zobowiązań wobec fiskusa, ale w rozwój firmy. Biorąc pod uwagę fakt, iż jesteśmy w ogonie Europy jeśli chodzi o przeznaczenie PKB na inwestycje, jest to rozwiązanie mogące zarówno zwiększyć zyski firm, jak i stworzyć dzięki temu nowe miejsca pracy. Czym jest estoński CIT?

  1. Co to jest estoński CIT?
  2. Kto może skorzystać z tej formy opodatkowania?
  3. Kiedy można utracić prawo do takiego rozliczenia?
  4. Sprawozdania finansowe

Co to jest estoński CIT?

Estoński CIT, czyli ryczałt w CIT za 2021 to rozwiązanie, które pozwala ma przeznaczenie kwoty należnego podatku nie dla fiskusa, ale na inwestycje w firmie i jej rozwój. Innymi słowy – dopóki pieniądze pozostają w przedsiębiorstwie, można je reinwestować. Przejście na model estoński oznacza jednak utratę praw do odliczeń darowizn a także niemożność korzystania z ulg podatkowych. Podatkiem ryczałtowym z kolei obarczone będą wszelkie zyski, wypłacane w postaci dywidend, ale również dochody, które mają pokryć straty, zyski ukryte oraz wydatki, które nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Firmy, które zdecydują się na estoński CIT mogą liczyć na wzrost kapitału własnego, poprawę zdolności kredytowej jak również produktywności, dzięki zwiększeniu środków będą również bardziej konkurencyjne na rynku.

Kto może skorzystać z tej formy opodatkowania?

Aby móc skorzystać z zalet, jakie oferuje estoński CIT, należy spełnić pewne warunki. Przede wszystkim łączne przychody firmy za poprzedzający rok nie mogą być większe niż sto milionów złotych, jednak – co istotne – jest to kwota liczona łącznie z podatkiem VAT. Nie trzeba jednak wykazywać takich dochodów, jeśli w poprzednim roku rozliczaliśmy się tradycyjnie – liczy się pierwszy rok (i kolejne lata) podczas których następuje rozliczenie ryczałtem. Ważne jest również, by mniej niż połowa przychodów pochodziła z wierzytelności, odsetek czy poręczeń oraz obrotu różnymi instrumentami finansowymi. Przedsiębiorstwo powinno także ponosić nakłady na inwestycje w wysokości większej niż 15%, ale co najmniej 20 000 zł (przez 2 lata opodatkowania ryczałtem) lub 33% ale co najmniej 50 000 zł (przez 4 kolejne lata takiego opodatkowania).

Kiedy można utracić prawo do takiego rozliczenia?

Gdy firma zdecyduje się na taką formę rozliczenia, będzie miała taką możliwość przez cztery kolejne lata. Jeśli nie zostanie złożona rezygnacja, nastąpi przedłużenie rozliczeń na następne cztery lata. Utrata praw do rozliczeń ryczałtowych może nastąpić, gdy po upływie dwóch lub czterech lat przedsiębiorstwo nie przeznaczy odpowiedniej kwoty na inwestycje, a także w momencie, gdy na koniec roku podatkowego dochody okażą się zbyt wysokie. Przyczyną utraty takiej możliwości rozliczania może być również nieprawidłowe prowadzenie ksiąg podatkowych, co uniemożliwi obliczenie przychodów firmy.

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe, jak i deklaracje CIT-8 można wysyłać za pomocą odpowiedniego oprogramowania na serwery KAS i eKRS. Korzystając z takiej możliwości składania sprawozdań mamy pewność, iż deklaracja online dotrze na czas, w dodatku program posiada moduły i wzory formularzy pozwalające na szybkie ich wypełnienie i oczywiście zgodne z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Oprogramowanie pozwala również na wyłapywanie błędów i szybką ich poprawę, co jest znacznie trudniejsze w klasycznych formularzach.

estoński cit
Aby móc skorzystać z zalet, jakie oferuje estoński CIT, należy spełnić pewne warunki | fot.: materiał partnera

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

Pitax

Deklaracje PIT online płatnika

Płatnikiem podatku jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która na …