Ponad 47% respondentów uważa, że pracę znajduje się głównie po znajomości | fot.: Fotolia

Sposób na pracę: znajomi polecają znajomych

Obecnie coraz rzadziej postrzegamy polecanie do pracy jako zjawisko nieetyczne lub nadużywanie kontaktów. Prawie 1/3 z nas otrzymuje oferty pracy po znajomości lub wykorzystując kontakty osobiste. Takie wnioski płyną z badania zrealizowanego przez portal Praca.pl.

– Polecenia pracownicze stanowią dzisiaj jedną ze skutecznych form pozyskiwania pracowników. Jak wykazało badanie rekomendujemy znajomych do pracy tylko wtedy jeżeli mają oni odpowiednie kwalifikacje do pracy na danym stanowisku. Polecając daną osobę niejako ręczymy za nią swoim imieniem i w związku z tym nie chcemy podejmować ryzyka i polecać osoby, które nie nadają się do danej pracy – mówi newsrm.tv Michał Filipkiewicz, biuro prasowe portalu Praca.pl.

Jak pokazują wyniki sondy, ponad 75% respondentów deklaruje, że poleciłoby znajomych do pracy, ale tylko wtedy, gdy byliby dobrymi kandydatami na dane stanowisko. Praca po znajomości była kiedyś kojarzona przede wszystkim z protekcją i nepotyzmem, a obecnie ponad 36% ankietowanych nie widzi w tym nic złego. Zaledwie 7,9 % ankietowanych uważa, że jest to nieetyczne, a tylko dla 7,5% to nadużywanie kontaktów.

Z ponad 2800 odpowiedzi respondentów biorących udział w badaniu wynika, że 30,8 % osób znalazło ostatnią lub aktualną pracę po znajomości. O tym, iż nasze postrzeganie takiej formy poszukiwania pracy zmieniło się na przestrzeni lat świadczą nie tylko deklaracje ankietowanych, ale również wdrażane w firmach z sukcesem systemy rekomendacji pracowniczych.

– Praca po znajomości dawniej kojarzyła się z układami, natomiast dzisiaj stanowi skuteczny sposób pozyskiwania pracowników. Szczególnie widać to w śród osób młodych, które na pytanie: „z czym kojarzy im się praca po znajomości?” odpowiadały, że jest to skuteczny sposób na poszukiwanie pracy. Dla pracodawców jest to natomiast skuteczny sposób na pozyskiwanie pracowników. Dzięki rekomendacją firmy rekrutują szybciej, taniej. Badania dowodzą też, że są to rekrutacje skuteczniejsze. Pracownicy zatrudnieni z polecenia dłużej pracują w danym miejscu w porównaniu do osób z tradycyjnej rekrutacji – dodaje Michał Filipkiewicz.

Ponad 47% respondentów uważa, że pracę znajduje się głównie po znajomości. Najczęściej pracy w ten sposób poszukują ludzie młodzi w wieku 25 – 34 lat (40,4%) oraz 35 – 44 lat (28,4%). Również osoby starsze chętnie korzystają z rekomendacji – 15,4% to osoby pomiędzy 45 – 54 rokiem życia.

@newsrm.tv

Sprawdź także

edycja zdjęć na smartfonie

Przegląd najpopularniejszych aplikacji do edycji zdjęć na smartfony

Aplikacje do edycji zdjęć stały się nieodzownym elementem korzystania ze smartfona. Oferują one szeroki zakres …