PIT 11 a umowa o dzieło
Na złożenie PIT-37 mamy czas do 30 kwietnia 2018 roku. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Umowa o dzieło a PIT-11

Osoby pracujące na podstawie umowy o dzieło, podobnie jak etatowcy i pracownicy zatrudnieni na umowie zleceniu, powinny rozliczyć się na formularzu PIT-37. Zanim jednak przystąpią do wypełniania zeznania, muszą otrzymać od zleceniodawcy dzieła PIT-11. Jest to druk zawierający informacje na temat pobranych zaliczek na poczet podatku dochodowego. W praktyce pracodawcy nie zawsze wystawiają PIT-11 dla osób wykonujących dzieło. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem? Jak złożyć deklarację bez PIT-11? Sprawdź! 

Umowa o dzieło – podstawowe informacje

Umowa o dzieło podobnie jak umowa zlecenie należy do umów cywilno-prawnych. Wszystkie zasady dotyczące zawierania umów o dzieło oraz ewentualne kwestie sporne reguluje Kodeks Cywilny. Tym, co odróżnia umowę o dzieło od umowy o pracę lub zlecenia, jest fakt, że przedmiotem dzieła musi być czynność, która daje konkretny (materialny lub niematerialny) rezultat. Przykładowo, wykonawca dzieła może przygotować slogan reklamowy lub naprawić stół. Co istotne, wykonawca dzieła jest całkowicie odpowiedzialny za rezultat swojej pracy a wartość wynagrodzenia stanowi kwotę, na którą obie strony się umówiły (nie mają zastosowania przepisy o wynagrodzeniu minimalnym).

Podatek od umowy o dzieło

Chociaż funkcja umowy o dzieło znacznie różni się od funkcji umowy zlecenia lub umowy o pracę, bez względu na rodzaj podpisanej umowy, pracodawca powinien zapłacić podatek dochodowy. Kwota wynagrodzenia na umowie o dzieło powinna więc uwzględniać zaliczkę na podatek dochodowy, którą odprowadza płatnik (zleceniodawca dzieła). Pracodawca podpisujący dzieło nie ma natomiast obowiązku opłacania z tego tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe, wypadkowe oraz zdrowotne.

PIT-11 przy umowie o dzieło

Jeżeli umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (wykonawca dzieła) a przedsiębiorcą (zamawiający dzieło), ten ostatni staje się płatnikiem, a jego obowiązkiem jest pobranie i odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy od ustalonego wynagrodzenia. Wyjątek stanowią umowy, z których dochód nie przekracza 200 zł. Podatnik nie musi ich uwzględniać w swoim rozliczeniu PIT-37, jednak pracodawca powinien opodatkować tego rodzaju umowę ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 18 proc. Nie ma w tym wypadku znaczenia suma wynagrodzenia ze wszystkich umów poniżej 200 zł. Zleceniodawca dzieła nie musi też wówczas przekazywać pracownikowi PIT-11, a jedynie złożyć do urzędu skarbowego zbiorcze rozliczenie roczne.

Pracodawca nie przekazał PIT-11. Co teraz?

Zdarza się, że pracodawca nie dostarczył nam PIT-11, pomimo że kwota umowy o dzieło przekraczała 200 zł. Co może zrobić wykonawca dzieła w takiej sytuacji? Przede wszystkim należy pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, płatnik ma obowiązek przekazać pracownikowi PIT-11 do 28 lutego. Jeśli tego nie zrobi, warto skontaktować się z pracodawcą i ustalić, jaki jest powód niedostarczenia druku. W skrajnych przypadkach możemy zgłosić zaniedbanie pracodawcy do urzędu skarbowego, co będzie skutkować nałożeniem grzywny (do 30 tys. zł). Po drugie miejmy na uwadze, że brak PIT-11 nie zwalnia nas z obowiązku złożenia własnej deklaracji PIT-37. Nawet jeśli fiskus został poinformowany o nieprawidłowościach ze strony pracodawcy, w dalszym ciągu mamy obowiązek rozliczyć się z podatku. Jak to zrobić? Potrzebne nam będą wszystkie dokumenty potwierdzające wysokość otrzymanych przychodów (np. wyciągi bankowe), na podstawie których określimy wartość pobranych przez pracodawcę zaliczek na podatek dochodowy. Możemy także zaznaczyć w PIT-37, że obliczyliśmy podatek na podstawie własnych danych i dołączyć odpowiednie dokumenty.

Na złożenie PIT-37 mamy czas do 30 kwietnia 2018 roku. Jeżeli pracodawca nie przekazał nam jeszcze PIT-11 postarajmy się jak najszybciej wyjaśnić sprawę lub samodzielnie przygotować zeznanie programem do PIT lub online -> podatnik.info/program_do_pit/pit-37 , Dołącz do 9 017 253 milionów Polaków już dziś!

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

pieniądze monety zwrot podatku

Zwrot podatku z zagranicy – co warto wiedzieć, aby odzyskać swoje pieniądze

Przymus kwarantanny wpłynął na zmianę planów większości osób pracujących za granicą. Gdy jedni czekają na …