Pracownicy dbają o emeryturę
Idea stojąca za PPK to próba nakłonienia Polaków do oszczędzania na emeryturę i myślenia o zabezpieczeniu swojej przyszłości. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Pracownicze Plany Kapitałowe w Twojej firmie – co należy wiedzieć?

Począwszy od tego roku wprowadzany jest nowy program oszczędzania dla pracowników – PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe. Obowiązek wdrożenia PPK obejmie niemal wszystkie firmy, jednak nie jednocześnie. Harmonogram zakłada, że najpierw podmioty zatrudniające najwięcej pracowników będą zobligowane do wprowadzenie PPK. Co należy wiedzieć o PPK? Kiedy Twoja firma będzie musiała wprowadzić system? W jakiej wysokości składki odprowadza pracodawca? Sprawdź!

PPK – czemu taka inicjatywa?

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny program oszczędzania dla pracowników, regulowany ustawą z dnia 4 października 2018 i wchodzący w życie etapami począwszy od 1 lipca 2019 roku. PPK zostało opracowane przez polski rząd w współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju, związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców. Idea stojąca za PPK to próba nakłonienia Polaków do oszczędzania na emeryturę i myślenia o zabezpieczeniu swojej przyszłości. Niestety prognozy nie są zbyt optymistyczne – demografia działa na naszą niekorzyść i wydajność systemu emerytalnego stoi pod znakiem zapytania. Tymczasem, niewielu Polaków decyduje się samodzielnie oszczędzać na emeryturę prywatną – według badań jedynie co czwarty. Dlatego zdecydowano się wprowadzić nowe, systemowe rozwiązanie o charakterze dobrowolnym, które będzie dawało pracownikom możliwość oszczędzania na emeryturę prywatną przy dopełnienie minimalnych formalności.

Harmonogram wdrożenia PPK w firmach

Harmonogram wdrażania PPK wedle ustawy jest następujący:

 • Od 1 lipca 2019 system PPK musi działać firmach zatrudniających powyżej 250 osób
 • Od 1 stycznia 2020 w firmach z liczbą pracowników między 50 a 249
 • Od 1 lipca 2020 w firmach zatrudniających między 20 a 49 pracowników
 • Od 1 stycznia 2021 w pozostałych firmach.

Kto nie musi wprowadzać PPK?

Nie wszyscy pracodawcy są zobligowani do wdrożenia PPK. Ustawa przewiduje wyjątki – PPK nie musi być wdrażane u:

 • mikro przedsiębiorców, czyli firm, w których liczba zatrudnionych pracowników nie przekracza 10 osób, ale tylko pod warunkiem, że wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji z programu PPK;
 • pracodawców, którzy już mają Pracowniczy Program Emerytalny na dzień, kiedy zaczynają o obejmować przepisy o wdrożeniu PPK. Taki PPE musi mieć składki na poziomie minimum 3,5% oraz udział pracowniczy wynoszący minimum 25%, aby pracodawca mógł zrezygnować z wdrożenia PPK.

Warto też wspomnieć, że w okresach przestoju ekonomicznego, niewypłacalności oraz w trakcie ograniczeń czy zaprzestania działalności gospodarczej wskutek powodzi pracodawca może czasowo wstrzymać odprowadzenie składek do PPK.

Kary za brak wdrożenia PPK

Jeśli przedsiębiorca nie zawrze w przewidzianym w ustawie terminie umowy o PPK to podlegać będzie karze grzywny w wysokości do 1,5% całego funduszu wynagrodzeń. Taka sama kara może zostać nałożona przy namawianiu pracowników do rezygnacji z PPK. W przypadku braku zawarcia umowy o PPK, braku wpłat, nieprowadzeniu dokumentacji czy podawaniu o PPK nieprawdziwych danych, pracodawca może spodziewać się kary grzywny między 1 tysiącem a 1 milionem złotych.

Przygotowanie firmy do PPK

Pracodawca, aby wdrożyć PPK, musi przede wszystkim wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzać środkami pracowników. W tym wyborze konsultować powinien się z zakładową organizacją związkową. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy z zarządcą PPK. Następnie trzeba dopasować systemy kadrowe i płacowe do możliwości odprowadzania składek PPK. Konieczne jest także poinformowanie pracowników o PPK. Nie ma obowiązku podpisywania umowy z każdym pracownikiem – jeśli ktoś nie złoży deklaracji o rezygnacji, a ma staż pracy powyżej 3 miesięcy, to automatycznie zapisany jest do sytemu oszczędzania. Warto pamiętać, aby uwzględnić w planach finansowych firmy koszty związane z wdrożeniem PPK.

Wybór TFI

Instytucjami zarządzającymi funduszami z PPK zostać mogą:

 • Powszechne Towarzystwa Emerytalne,
 • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych,
 • Pracownicze Towarzystwa Emerytalne,
 • Zakłady Ubezpieczeń.

Powyższe podmioty muszą spełniać pewne warunki, by kwalifikować się do zarządzania środkami z PPK. Konieczne jest posiadanie co najmniej 3-letneigo doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, emerytalnymi albo otwartymi funduszami emerytalnymi. Jeśli chodzi o zakłady ubezpieczeń to muszą one mieć co najmniej 3 lata doświadczenia w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Wyżej wymienione instytucje powinny mieć co najmniej 25 milionów złotych kapitału własnego lub dopuszczonych środków własnych, z czego minimum 10 milionów złotych musi być w formie środków płynnych. Lista podmiotów, które mogą zostać zarządcami PPK, będzie udostępniona na specjalnym portalu. Pracodawcy będą mogli przejrzeć tam oferty TFI i innych instytucji i dokonać wyboru najlepszej według nich.

Obowiązki pracodawcy

Poza wyborem TFI, przygotowaniem systemu kadr i płac do wdrożenia PPK, na pracodawcy będą ciążyć też inne obowiązki. Ustawodawcy zależało na tym, żeby jak najmniej formalności było po stronie pracownika, tak aby jak najwięcej osób chciało pozostać w programie. Pracownicy, dla których pracodawca odprowadza składki rentowe i emerytalne będą automatycznie zapisani do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pracodawca będzie miał za zadanie informować pracownika, jak wygląda jego PPK. Pracownik raz na 4 lata będzie miał możliwość zrezygnowania z PPK poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji do pracodawcy. Powrót do programu jest możliwy w każdym momencie.

Wysokość składek

Pracownicze Programy Kapitałowe zakładają, że zarówno pracownicy, jak i pracodawcy będą uiszczać składki. Podstawowa składa pracodawcy wynosi 1,5% od pensji brutto pracownika i jest obowiązkowa. Dodatkowo pracodawca może wybrać dobrowolną składkę wynoszącą 2,5% pensji pracownika. Zatem maksymalnie przedsiębiorca może odprowadzać 3,5% składek od pensji brutto pracownika. Wpłacone składki mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów i nie będą wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości składek na ZUS.

Jesteś pracodawca, którego już niedługo obejmie obowiązek wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych? Poczytaj więcej o tym programie na https://www.uniqa.pl/emerytura/ppk/pytania-o-ppk-i-odpowiedzi/.

Źródła:

 • https://pracowniczeplanykapitalowe.org.pl/
 • https://www.gazetaprawna.pl/ppk/artykuly/1401279,ppk-od-1-lipca-pracodawco-sprawdz-swoje-obowiazki.html

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

ZUS wysyła stan konta

Sprawdź, czy pracodawca płaci składki. Trwa wysyłka informacji o stanie konta w ZUS.

Do 20 mln osób w Polsce trafi informacja z ZUS o stanie konta. W przyszłości zgromadzone składki będą …