Umowa pożyczki
Dynamiczny rozwój rynku pozabankowego pociąga za sobą coraz to nowsze regulacje dotyczące tego segmentu i bezpieczeństwa klientów. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Dlaczego nie warto bać się chwilówek? 4 dokumenty, które musisz znać

Choć ta dziedzina finansów rozwija się bardzo dynamicznie, wśród społeczeństwa nadal pokutuje przekonanie, że od chwilówek lepiej trzymać się z daleka. Szybkie pożyczki uważane są bowiem za produkty wysokiego ryzyka. Tymczasem, firmy pozabankowe opierają swoją działalność na czterech dokumentach, dzięki którym klienci mogą czuć się bezpiecznie. Przyjrzyjmy się zatem bliżej każdemu z nich.

Jeśli sięgniemy do regulaminów stworzonych przez firmy z sektora pozabankowego, dowiemy się, że każde takie przedsiębiorstwo swoją działalność opiera na przepisach Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o kredycie konsumenckim. Dodatkowo, od marca 2016 roku pożyczkodawcy muszą także dostosowywać się do wymagań narzuconych przez tzw. ustawę antylichwiarską, a od lipca 2017 roku każda działająca na rynku firma chwilówkowa musi znaleźć się w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Każdy z powyższych dokumentów narzuca na pożyczkodawców określone reguły gry.

1. Kodeks cywilny

Dla klientów instytucji pożyczkowych szczególnie ważne powinny być postanowienia z art. 720, 721, 723 i 724 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ). Określają one bowiem co powinniśmy rozumieć pod pojęciem pożyczki oraz jak powinna być skonstruowana umowa takiego zobowiązania. W Kodeksie cywilnym zawarte są więc pewne podstawy działalności pożyczkowej. Niemniej jednak, aby interesy klienta były należycie chronione, instytucje udzielające pożyczek musiały zostać poddane nieco szerszym regulacjom. Ich funkcjonowanie zostało zatem określone przez Ustawę o kredycie konsumenckim.

2. Ustawa o kredycie konsumenckim

Ustawa o kredycie konsumenckim wymaga od pożyczkodawców przestrzegania określonych praktyk. Do wymogów tych należą przykładowo odpowiednie konstrukcje materiałów reklamowych, które muszą zawierać dokładne i czytelne informacje o kosztach danego zobowiązania. Dodatkowo, dokument ten zobowiązuje instytucje udzielające chwilówek do kontroli zdolności kredytowej klienta przed udzieleniem mu wsparcia finansowego.

Takie działanie ma na celu wyeliminowanie sytuacji, kiedy pożyczkę otrzymuje ktoś, o kim z góry wiadomo, że nie będzie w stanie jej spłacić. Oczywiście, powyższe założenia to wyłącznie niewielka część regulacji narzuconych przez ustawę. Niemniej jednak, jej treść ma duży wpływa na wygląd obecnych chwilówek i pozwala odpowiednio chronić interesy osób, które po nie sięgają.

3. Tzw. ustawa antylichwiarska

Mimo regulacji narzuconych przez ustawę o kredycie konsumenckim, kwestią dyskusyjną wciąż pozostawały koszty wynikające z chwilówek. Przed wprowadzeniem tzw. ustawy antylichwiarskiej firmy pozabankowe zasadniczo decydowały o nich samodzielnie. Aktualnie, w myśl założeń tego dokumentu, opłaty za pożyczkę zostały ujednolicone. Firmy udzielające chwilówek nie mogą więc pobierać pozaodsetkowych opłat za tę usługę większych niż 25% kwoty pożyczki oraz 30% tej sumy w skali roku. Same odsetki natomiast nie mogą wynosić więcej niż czterokrotność aktualnej stopy lombardowej (obecnie 10%).

Cięcia kosztów wprowadzone ustawą antylichwiarską pozwalają na wyeliminowanie sytuacji, kiedy pożyczkobiorca zostaje obarczony nieadekwatnymi do swojego zobowiązania opłatami. Co więcej, chronią one także interesy osób, które spóźniają się ze spłatą swojej pożyczki. Dawniej tacy klienci musieli liczyć się bowiem z wysokimi kosztami wezwań do zapłaty. Obecnie pożyczkodawcy nie mogą już naliczać horrendalnych opłat za takie upomnienia, ponieważ koszty te również wliczają się do obowiązującego ich limitu.

4. Rejestr Instytucji Pożyczkowych

Zgodnie z obowiązującą od 22 lipca 2017 ustawą o kredycie konsumenckim oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, wprowadzono rejestr pozabankowych instytucji pożyczkowych. Oznacza to, że każdy pożyczkodawca chcący założyć firmę chwilówkową będzie musiał dokonać wpisu do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Warto tutaj podkreślić, że wymóg ten nie jest jednoznaczny z objęciem pieczy KNF nad takimi instytucjami. Niemniej jednak, obowiązkowy rejestr wprowadzi pewną przejrzystość na rynku pozabankowym, a dla klienta, który nie znajdzie w tym rejestrze wybranego pożyczkodawcy, będzie to natomiast pewien sygnał ostrzegawczy.

Podsumowując

Dynamiczny rozwój rynku pozabankowego pociąga za sobą coraz to nowsze regulacje dotyczące tego segmentu i bezpieczeństwa klientów. KNF nie wyklucza bowiem, że w przyszłości firmy pozabankowe zostaną objęte jej standardowym nadzorem – dokładnie tak, jak wygląda to np. w przypadku banków. Instytucjom pożyczkowym możemy jednak zaufać już teraz – oczywiście tylko wtedy, gdy mamy pewność, że działają legalnie. Dlatego w trosce o swoje bezpieczeństwo zawsze warto dokładnie przestudiować treść umowy z pożyczkodawcą przed jej podpisaniem i upewnić się, że zawarte w niej punkty zgadzają się z założeniami wynikającymi z wyżej wymienionych dokumentów. Sprawdzone firmy pożyczkowe można znaleźć na stronie porównującej chwilówki – Łowca Chwilówek.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

monety wysypane z sakiewki

Kredyt konsolidacyjny – informacje nt. łączenia zobowiązań

Pieniądze nie rodzą się na drzewach, o czym wszyscy dobrze wiemy. Czasami zdarzają się w …