podpisanie działu spadku
Decydując się na częściowy dział spadku, nie zamykamy przed sobą furtki, by w kolejnych latach przeprowadzić zniesienie współwłasności na mocy postępowania sądowego | fot.: stock.adobe.com

Wszystko co trzeba wiedzieć o częściowym dziale spadku

Osoba decydująca się na dział spadku, w dalszym ciągu może pozostawać współwłaścicielem odziedziczonego mieszkania, domu czy też auta. Należy zawrzeć w tym celu właściwą umowę. 

Czym jest częściowy dział spadku? 

Przy dokonaniu podziału majątku spadkowego, spadkobiercy mogą dowolnie określić składniki, które będą podlegały podziałowi. Składniki nieujęte w umowie, w dalszym ciągu należą do wszystkich spadkobierców, stanowią współwłasność. Co do zasady, sądowy dział spadku powinien dotyczyć całości majątku spadkowego, toteż, żeby przeprowadzić częściowy dział, konieczne jest zaistnienie ważnych powodów. W przypadku, jeśli o podziale spadku decyduje sąd, wtedy istnieją pewne ograniczenia, właśnie wspomniane powyżej ważne powody, o których mowa w art. 1038 Kodeksu Cywilnego. Częściowy dział spadku sprawdzi się, jeśli danymi rzeczami nie da się wspólnie rządzić, bądź kiedy to jest utrudnione w znacznym stopniu. Decydując się na częściowy dział spadku, nie zamykamy przed sobą furtki, by w kolejnych latach przeprowadzić zniesienie współwłasności na mocy postępowania sądowego.  

Jakie mogą być ważne powody? 

Pierwsza sytuacja, kiedy mamy wątpliwości co do tego, czy dany składnik majątku wchodzi w skład majątku spadkowego. Kolejna sytuacja, kiedy część majątku znajduje się poza granicami kraju, może też nastać sytuacja, kiedy w nie możemy czasowo dokonać podziału. Możliwość zbycia określonego składnika majątku będzie ograniczona czasowo bądź częściowo niemożliwa, kiedy objęta została zamiarem wywłaszczenia lub kiedy możliwości inwestycyjne są w znacznym stopniu ograniczone np. w sytuacji, gdy wynika to z planu zagospodarowania przestrzennego. Najlepiej będzie, jeśli, porozumienie między współspadkobiercami zawarte zostanie na mocy umowy, poza salą sądową. 

W jaki sposób przekonać wysoki sąd, żeby wyraził zgodę na częściowe dokonanie działu spadku? 

Po pierwsze, należy przekonać sąd, żeby wydał postanowienie częściowe w przedmiocie działu spadku. W chwili, kiedy postanowienie się uprawomocni, należy wycofać wniosek o dział spadku w pozostałym zakresie. Uczestnicy postępowania muszą wtedy obligatoryjnie wydać zgodę, tym sposobem osiągniemy nasz cel. 

Częściowy dział spadku w drodze umowy zawartej między spadkobiercami, jak to wygląda z punktu prawnego? 

Nie ma żadnych ograniczeń, żeby składnik majątku uznany za kłopotliwy i problematyczny uległ wyłączeniu z umownego działu spadkowego. Spadkobiercy dogadują się między sobą, które składniki majątku, podlegać będą rozdzieleniu na mocy zawartej pomiędzy nimi umowy. W chwili, kiedy dojdzie do takiej umowy, składniki spadku nieujęte w umowie, w dalszym ciągu będą przedmiotem współwłasności wszystkich spadkobierców.  

Jak się ma częściowy dział spadku do zasady odpowiedzialności za długi spadkowe? 

Fakt dokonania częściowego działu spadku nie wpływa na reguły odpowiedzialności za dług spadkowe, są takie same jak przy całościowym dziale.  

Reasumując, dział spadku nie będzie potrzebny, kiedy spadkobiercy odziedziczyli majątek, z którego zgodnie korzystają, w razie gdy majątek obejmuje inne rzeczy, którymi nie sposób wspólnie gospodarować, wtedy warto zdecydować się na częściowy dział. 

KŚL

Sprawdź także

Karty kredytowe

Co dzieje się z zobowiązaniami pożyczkobiorcy po jego śmierci?

Zdarzają się sytuacje, gdy pożyczkobiorca umiera przed spłatą zaciągniętych zobowiązań pożyczkowych. W toku spraw związanych …