zrzeczenie się spadku
Skutki odrzucenia dziedziczenia są nieodwracalne, inaczej niż w przypadku zrzeczenia się spadku | fot.: stock.adobe.com

Zrzeczenie się spadku – co warto wiedzieć, jeśli nasz bliski krewny ma długi

Zyskanie spadku wiąże się zazwyczaj z przykrą sytuacją, jednak kojarzy się nam z uzyskaniem czegoś wartościowego. Niestety nie zawsze tak jest, ponieważ po spadkodawcy możemy odziedziczyć również długi, które skutecznie mogą negatywnie wpłynąć na jakość naszego życia. Warto jednak wiedzieć, że możemy się zrzec spadku, jednak jak to zrobić?

Przepisy prawne dotyczące spadku

Normy regulujące spadki znajdują się zarówno w kodeksie cywilnym, jak i w prawie spadkowym. To właśnie z nich możemy wywnioskować, że możliwe jest odmówienie przyjęcia spadku po spełnieniu określonych warunków. 

Na początku warto wspomnieć, że możemy dziedziczyć ustawowo lub testamentowo. Jak sama nazwa wskazuje, testamentowe dziedziczenie występuje, gdy spadkodawca sporządził testament, a ustawowe wtedy, kiedy tego dokumentu nie spisano. Jest to ważne, ponieważ istnieją dwie formy odmowy dziedziczenia – zrzeczenie się spadku oraz odrzucenie spadku. 

Zrzeczenie się spadku – na czym polega?

Zrzeczenie dokonywane jest poprzez zawarcie umowy między spadkobiercą i spadkodawcą, więc zazwyczaj pojawia się wtedy, gdy mamy świadomość, że z pewnością będziemy dziedziczyli ustawowo ze względu na więzy pokrewieństwa. Jeśli obawiamy się, iż spadkodawca może przekazać nam długi, wówczas powinniśmy zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego. Taka umowa sprawia, że jesteśmy traktowani, jakbyśmy zmarli przed spadkodawcą, więc nie jest możliwe, abyśmy dziedziczyli spadek. Należy podkreślić, że wspomnianą umowę można zawrzeć wyłącznie w przypadku dziedziczenia ustawowego, więc nadal możemy dziedziczyć, jeśli sporządzony zostanie testament.

Zrzeczenia się spadku dokonujemy jeszcze za życia spadkodawcy, gdyż zarówno jedna, jak i druga strona muszą złożyć stosowne oświadczenie woli i zawrzeć umowę. Jeśli dokument nie stanowi inaczej, wówczas nie tylko my przestajemy być spadkobiercami, ale również dotyczy to wszystkich zstępnych, czyli przykładowo nasze dzieci. 

Odrzucenie spadku – kiedy stosujemy?

Może zdarzyć się sytuacja, że nie zdążymy zawrzeć umowy o zrzeczenie się spadku i spadkodawca zmarł, pozostawiając nam spore zaległości finansowe. Nic straconego, ponieważ w tym momencie możemy posłużyć się instytucją odrzucenia spadku. Dokonywana jest ona już po śmieci, w czasie 6 miesięcy od otwarcia spadku lub uzyskania informacji o zgonie spadkodawcy. Skutki odrzucenia dziedziczenia są nieodwracalne, inaczej niż w przypadku zrzeczenia się spadku. Ponadto, gdy my odrzucamy spadek, wówczas przechodzi on na kolejnych zstępnych, a przy okazji tracimy prawo do wypłaty zachowku. 

Co zrobić, gdy nasze dziecko przejmie spadek?

Małoletnie osoby nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, więc samodzielnie nie mogą odrzucić spadku. Jednakże możemy to zrobić my za pomocą wniosku o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Jeśli faktycznie przyjęcie spadku wiąże się z przejściem na małoletniego dużego obciążenia finansowego, wówczas sąd wyrazi zgodę na odrzucenie. 

Podsumowując, nie należy się załamywać, gdy wiemy, że spadkodawca miał długi, ponieważ zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie. Mimo wszystko należy znać zasady poszczególnych instytucji, aby wiedzieć, kiedy i w jaki sposób możemy zrezygnować z przyjęcia spadku. 

DMI

Sprawdź także

Karty kredytowe

Co dzieje się z zobowiązaniami pożyczkobiorcy po jego śmierci?

Zdarzają się sytuacje, gdy pożyczkobiorca umiera przed spłatą zaciągniętych zobowiązań pożyczkowych. W toku spraw związanych …