świadczenie pielęgnacyjne
Środki ze świadczenia pielęgnacyjnego mają na celu przynajmniej częściowe wynagrodzenie osobie będącej opiekunem nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji, braku możliwości podjęcia się zatrudnienia | fot.: materiał partnera

Świadczenie pielegnacyjne – co to jest i jak z niego skorzystać?

Opiekun osoby, która straciła zdolność do samodzielnej egzystencji, nie ma często możliwości wykonywania pracy zarobkowej. W związku z tym, przygotowano dla takich osób szereg różnego rodzaju świadczeń, które mają na celu pomóc w naprawieniu sytuacji materialnej. Jednym z nich jest właśnie świadczenie pielęgnacyjne. 

Świadczenie pielegnacyjne – co to jest?

Świadczenie pielęgnacyjne to nic innego, jak jedno ze świadczeń opiekuńczych. Przysługuje ono opiekunom wymienionym w określonej ustawie – ale o tym nieco później. Środki ze świadczenia pielęgnacyjnego mają na celu przynajmniej częściowe wynagrodzenie osobie będącej opiekunem nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji, braku możliwości podjęcia się zatrudnienia. 

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego każdego roku jest nieco większa. W 2023 roku wynosi ono 2119 zł. Warto podkreślić, że dochody danej rodziny nie wpływają na wartość świadczenia – zawsze jest to taka sama kwota. 

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne? 

Lista konkretnych przypadków, gdy można skorzystać ze świadczenia, jest długa. Jednak mówiąc w skrócie, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunowi osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, który zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy przynoszącej dochód, właśnie na rzecz opieki. Bardzo często są to na rodzice osoby wymagającej opieki. Szczególnie że w takim przypadku, opieka nie kończy się właściwie nigdy. Takie samo prawo do świadczenia ma opiekun takiego dziecka. Chodzi tu o osobę, która sprawuje nad nim prawną opiekę. 

Warto dodać, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, gdy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż po ukończeniu 18 roku życia. Wyjątkiem są uczniowie i studenci – w tym przypadku niepełnosprawność nie mogła powstać później niż po 25 roku życia.

Kto nie może skorzystać ze świadczenia pielęgnacyjnego? 

Niestety, lecz są także przypadki, gdy nawet spełniając powyższe warunki, świadczenie nie przysługuje. Kto nie może skorzystać ze świadczenia? Przede wszystkim osoby, które pobierają już inne świadczenia, które wykluczają możliwość poboru właśnie tego. Dotyczy to między innymi świadczenia rodzicielskiego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, czy też dodatku do zasiłku rodzinnego. 

Co ciekawe, świadczenia pielęgnacyjnego nie mogą pobierać także osoby, które mają przyznane prawo do emerytury lub renty. Takich wyjątków jest więcej, dlatego też przed złożeniem wniosku o świadczenie pielęgnacyjne, warto zapoznać się ze szczegółami. 

Materiał partnera