współwłasność mieszkania
Współwłasność nieruchomości to stosunek prawny, który łączy minimum dwie osoby i polega na tym, że każda z nich może korzystać ze wszystkich uprawnień właścicielskich w takim samym zakresie | fot.: stock.adobe.com

Co zrobić, kiedy nie da się znieść współwłasności nieruchomości w drodze umownej?

Jeśli jesteś współwłaścicielem nieruchomości i zastanawiasz się nad likwidacją łączącego Cię z pozostałymi współwłaścicielami stosunku prawnego, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Dowiesz się z niego m.in. tego, jakie formy zniesienia współwłasności nieruchomości przewiduje polskie prawo. Zapraszamy do lektury.

Czym jest współwłasność nieruchomości?

Współwłasność nieruchomości to stosunek prawny, który łączy minimum dwie osoby i polega na tym, że każda z nich może korzystać ze wszystkich uprawnień właścicielskich w takim samym zakresie. Współwłaścicielem można stać się choćby wskutek wspólnego zakupu nieruchomości, otrzymania nieruchomości w darowiźnie czy też jej odziedziczenia. Idealną sytuacją jest, jeśli stosunki między współwłaścicielami układają się pomyślnie. Gorzej, kiedy dochodzi między nimi do nieporozumień lub też wynikną inne sytuacje, które sprawią, że koniecznym będzie zniesienie współwłasności nieruchomości. Na szczęście polskie prawo reguluje dość precyzyjnie te kwestie, przewidując dwa różne tryby na likwidację łączącego współwłaścicieli stosunku prawnego. Należy też pamiętać, że roszczenie dotyczące zniesienia współwłasności nieruchomościnie ulega przedawnieniu.

Zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze umownej

Jeśli współwłaścicielom uda się osiągnąć konsensus co do konieczności likwidacji łączącego je stosunku prawnego, idealną opcją będzie skorzystanie z drogi umownej. Umowa o zniesienie współwłasności musi być zawarta w formie aktu notarialnego i stosuje się do niej przepisy ogólne o czynnościach prawnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące przeniesienia własności nieruchomości. Ten sposób jest znacznie szybszy i wygodniejszy, jednak przy braku porozumienia między współwłaścicielami koniecznym staje się wystąpienie na drogę sądową. Warto też pamiętać o tym, że umowny tryb

Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości

Alternatywą dla umownego (notarialnego) zniesienia współwłasności nieruchomości jest złożenie wniosku w tym zakresie do sądu rejonowego właściwego ze względu na położenie nieruchomości. Należy mieć jednak na względzie, że sądowy tryb likwidacji stosunku współwłasności jest znacznie dłuższy, co może stanowić dla współwłaścicieli motywację do osiągnięcia porozumienia. Postępowanie sądowe w tym zakresie reguluje kodeks postępowania cywilnego. Zakończenie postępowania – a tym samym zniesienie współwłasności nieruchomości – następuje w chwili uprawomocnienia się postanowienia sądowego w tym zakresie. Przepisy określają trzy sposoby zniesienia współwłasności, które dotyczą zarówno trybu umownego, jak i sądowego. Możliwy jest podział rzeczy w naturze, przyznanie własności jednemu z właścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych lub też sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanego przychodu między właścicieli (dawnych współwłaścicieli).

Materiał partnera

Sprawdź także

nowe przepisy budowlane

Budowa domu w 2022 i 2023 roku – o jakich przepisach trzeba koniecznie pamiętać?

Nowe prawo budowlane zostało znowelizowane 13 lutego 2020 r. i podpisane przez prezydenta 3 marca …