nowe przepisy budowlane
Kodeks budowlany 2022 dotyczy głównie efektywności energetycznej budynków | fot.: stock.adobe.com

Budowa domu w 2022 i 2023 roku – o jakich przepisach trzeba koniecznie pamiętać?

Nowe prawo budowlane zostało znowelizowane 13 lutego 2020 r. i podpisane przez prezydenta 3 marca 2020 r. Nowe Prawo Budowlane weszło w życie 19 września 2020 r. Zgodnie z jego postanowieniami zmienił się sposób legalizacji samowoli budowlanej, rozszerzono listę nieruchomości, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, a także stworzono nowy katalog obiektów, które mogą być budowane zarówno bez zgody, jak i bez zgłoszenia. Nowe Prawo Budowlane znosi także znany wcześniej wzór decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wprowadza zakaz wnoszenia sprzeciwu wobec pozwoleń na budowę, które zostały wydane po pięciu latach od publikacji.

Jakie budynki można wybudować na podstawie zgłoszenia?

Ponadto w Kodeksie budowlanym zawarte są wytyczne określające, jakie budynki można budować, a jakie prace budowlane mogą być prowadzone jedynie na podstawie zgłoszenia, bez konieczności ubiegania się o pozwolenie. Najnowsze nowelizacje zebrały wszystkie te przykłady w łatwy do zrozumienia katalog.

Poniżej przedstawione są przykłady budynków, które w wyniku ostatnich zmian mogą być teraz budowane tylko na podstawie zawiadomienia:

  • Wolnostojący budynek mieszkalny jednorodzinny, którego cała strefa oddziaływania leży w obrębie terenu inwestycji;
  • sieci kanalizacyjne, wodociągowe, cieplne i gazowe o ciśnieniu roboczym nieprzekraczającym 0,5 MPa;
  • oczyszczalnie ścieków o maksymalnej wydajności oczyszczania 7,50 m3/dobę;
  • szambo;
  • tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem, przeznaczone do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu (maksymalnie 180 dni od daty rozpoczęcia budowy);
  • kanalizacja kablowa;
  • budynki gospodarcze wolnostojące (jednokondygnacyjne), garaże, wiaty, szklarnie lub indywidualne budynki rekreacyjne o powierzchni nieprzekraczającej 35m2 i nieprzekraczającej 2 budynków na 500m2 terenu;
  • tarasy podwórkowe o powierzchni nie przekraczającej 35 m2.

Zgodnie z ustawą, zgłoszenia wymagają również niektóre roboty budowlane. Należy do nich np. rozróżnienie remontu lokalu, dla którego wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę, od lokalu, dla którego wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę w zakresie przegród zewnętrznych lub elementów konstrukcyjnych.

Nowe warunki techniczne w prawie budowlanym

Dyrektywa obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej i ma na celu zapewnienie, że wszystkie nowe budynki osiągną status zero energetyczny, czyli zerowe zużycie energii. Ponadto zasada ta dotyczy również starszych budynków. Te, które zostały zmodernizowane od nowego roku, muszą być dostosowane do znacznego zmniejszenia zużycia energii pierwotnej. Wymagania techniczne w zakresie zużycia energii 2021 musi być spełniony przez inwestorów z pozwoleniem na budowę w 2022 r. Ponadto nowe standardy dotyczą wszystkich projektów, których dokumentacja nie została jeszcze ukończona oraz wszystkich budynków, które są modernizowane lub rozbudowywane. Specyfikacje techniczne 2022 określają przepisy techniczne, które budynki muszą spełnić w 2022 i 2023 roku. Zmiany są zgodne z pro środowiskowym stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, który w 2010 r. przyjął nową dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Kodeks budowlany 2022 dotyczy głównie efektywności energetycznej budynków, przy czym głównym wymogiem jest, aby budynki otrzymujące pozwolenie na budowę po 31 grudnia 2020 roku były samowystarczalne. Przepisy budowlane 2022 dotyczą trzech głównych obszarów:

•           Poprawa efektywności energetycznej elementów składających się na dom;

•           modernizacja kotłów grzewczych;

•           zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię pierwotną.

Niestety ani kotły węglowe, ani gazowe nie spełniają najnowszych przepisów budowlanych. Dlatego, aby spełnić wymagania dyrektywy, należy zainwestować w odnawialne źródła energii lub zakupić nowoczesny kocioł. Dziś ceny zakupu i montażu pomp ciepła oraz systemów fotowoltaicznych są znacznie niższe niż jeszcze kilka lat temu. Dlatego inwestowanie w odnawialne źródła energii prawdopodobnie będzie miało większy sens w 2023 roku.

Czytaj także:

API

Sprawdź także

obniżenie kosztów budowy domu

4 sposoby na obniżenie kosztów budowy domu

W 2022 roku koszty budowy domu są o ponad 20% wyższe w porównaniu z rokiem …