działka rolna
Działki rolne są dużo tańsze niż budowlane, często mogą być położone atrakcyjniej niż dostępne na rynku nieruchomości działki budowlane | fot.: stock.adobe.com

Jak przekształcić działkę rolną na budowalną?

Wiele osób marzy o posiadaniu własnego domu. Pierwszym etapem w realizacji tego celu jest zakup odpowiedniej nieruchomości – działki, na której będzie można rozpocząć budowę. Część osób decyduje się na zakup nieruchomości przeznaczonej jako użytek rolny, przede wszystkim w uwagi na atrakcyjną cenę. Działki rolne są dużo tańsze niż budowlane, często mogą być położone atrakcyjniej niż dostępne na rynku nieruchomości działki budowlane. Zdarza się też tak, że dana osoba jest już posiadaczem działki rolnej i w najbliższej przyszłości planuje dokonać jej odrolnienia celem przekształcenia jej pod zabudowę mieszkaniową. Warto wiedzieć jakie formalności należy spełnić aby odrolnienie było wykonalne.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – dokonanie zmian w MPZP pierwszym niezbędnym etapem

Jeżeli właściciel działki rolnej nie jest rolnikiem, nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek działań budowlanych na danej działce. W takim przypadku warto zainteresować się odrolnieniem działki a pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest rozpoczęcie procedury zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (jeśli działka jest nim objęta). Złożenie wniosku do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na obszar na którym położona jest działka rozpoczyna całą procedurę. Przepisy nie regulują wprost jakie elementy powinny być zawarte we wniosku, jednak powszechnie uznaje się, że należy zamieścić w nim:

  • dane wnioskodawcy,
  • określenie nieruchomości o której zmianę wnioskujemy,
  • określenie sposobu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz jego uzasadnienie.

Do wniosku powinno się dołączyć także wypis mapy ewidencyjnej oraz z rejestru gruntów, na sprawność postępowania dobrze wpływa dołączenie aktualnej mapy nieruchomości. Ustawa nie określa terminu na rozpatrzenie wniosku przez stosowne organy. Decyzja administracyjna w tym przypadku nie ma charakteru indywidualnego, zmiany mają charakter jawny i publiczny. W przypadku gdy zmiana zostanie dokonana a wartość działki na skutek zmiany wzrośnie, właściciel może być zobowiązany do dokonania opłaty planistycznej (maksymalnie do 30% wzrostu wartości nieruchomości, płatność dokonywana jest w przypadku zbycia działki).

przekształcenie działki rolnej
W przypadku działki nie objętej MPZP należy wystąpić do urzędu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości | fot.: stock.adobe.com

Działka nie objęta MPZP – co w tym przypadku?

W przypadku działki nie objętej MPZP należy wystąpić do urzędu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości. W takim przypadku oprócz umotywowania wniosku należy spełnić dodatkowe warunki. Działka powinna:

  • być uzbrojona,
  • posiadać dostęp do publicznej drogi,
  • działki sąsiadujące lub w pobliżu domu powinny być działkami budowlanymi.

Jak wyłączyć działkę spod produkcji rolnej?

Po uzyskaniu zmiany w MPZP należy dokonać wyłączenia działki spod produkcji rolnej.  W celu otrzymania odpowiedniej decyzji administracyjnej należy złożyć odpowiedni wniosek do starostwa miejsca położenia działki. Powyższy wniosek powinien określać w jakim celu nieruchomość ma być docelowo użytkowana. Należy dołączyć też dokument potwierdzający własność nieruchomości lub prawo do dysponowania nią, projekt zagospodarowania działki, wypis z rejestru gruntów oraz dokumenty które dają możliwość w prosty sposób wyliczyć wartość nieruchomości. Jeśli do danej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy obligatoryjnym jest jej dołączenie.

Proces przekształcenia działki rolnej w działkę budowlaną nierzadko bywa czasochłonny i skomplikowany. Uzbrojenie się w cierpliwość w pewnością się opłaci w przypadku zakupu działki za niewielkie pieniądze w stosunku do dostępnych działek budowlanych. 

Czytaj także:

Zakup działki krok po kroku

MRY