osuszanie po zalaniu
Osuszanie jest niczym innym jak usuwaniem nadmiaru wilgoci z elementów budynków czy obiektu | fot.: materiał partnera

Jakie są metody osuszania budynków?

Woda, która sąsiaduje z każdą budowlą, stanowi dla niej największe zagrożenie. Nie ma znaczenia, czy jest to woda w formie opadów deszczu, śniegu, mgły czy tez wody gruntowej. Jeśli mamy tego świadomość, zrozumiemy znaczenie istotnej kwestii z tym związanej jaką jest osuszanie budynków.

Osuszanie i zagadnienia, jakie z nim się wiążą są dość skomplikowane. Jest to głównie kwestia sposobu zachowania się różnych materiałów pod wpływem wody i wilgoci, a także przyczyn oraz źródeł zawilgocenia. Źródła zawilgoceń obiektów i budynków to wody znajdujące się w gruncie, wody opadowe, woda i wilgoć pochodząca z instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, a także zawilgocenia na skutek higroskopijnego poboru wilgoci.

Dlaczego należy osuszać?

Osuszanie jest niczym innym jak usuwaniem nadmiaru wilgoci z elementów budynków czy obiektu.

Zawilgocenie budynku nie tylko prowadzi do destrukcji jego przegród i elementów, ale także ma negatywny wpływ na zdrowie użytkowników. Wraz ze wzrostem wilgotności zwiększa się ryzyko rozwoju korozji biologicznej, przede wszystkim rozwoju grzybów pleśniowych. Prowadzą one do biodegradacji wykorzystanych materiałów budowlanych, negatywnie wpływają na estetykę wnętrz a także niszczą produkty znajdujące się wewnątrz. Co więcej, wywierają szkodliwy wpływ na samopoczucie oraz zdrowie przebywających w domu osób i zwierząt. Dlatego też ochrona obiektów przed niszczącym działaniem wody jest koniecznością, jeśli chcemy uniknąć strat czy uszczerbku na zdrowiu.

Nasiąkliwość muru z cegły, który zanurzony został w wodzie to wartość rzędu kilku procent, wilgotność suchego muru to zwykle 3-5%. Oznacza to, że nawet 250-350 litrów wody może znajdować się w 1m³ muru.

Osuszanie budynku nie oznacza jedynie wstawienia do niego osuszacza czy innego źródła ciepła. To również określenie sposobu przygotowania przegród intensywności osuszania, a także precyzyjne oznaczenie parametrów wilgotnościowych, jakie powinien wykazywać mur po zakończeniu prac. Dlatego termin „osuszanie budynków” powinien być rozumiany jako zespół czynności technicznych, powodujące trwałe zmniejszenie poziomu zawilgoceń ścian, co umożliwia prowadzenie dalszych prac budowlanych czy konserwatorskich, a po ich wykonaniu zapewnia właściwą eksploatację.

Metody osuszania obejmują:

  • osuszanie naturalne
  • osuszanie sztuczne

Na czym polega osuszanie naturalne?

Osuszanie naturalne to proces długotrwały np. czas wyschnięcia muru o grubości 1,5 cegły to około 170 dni, natomiast takiego samego muru z żużlobetonu około 680 dni. W okresie letnim spadek wilgotności muru to około1,5% miesięcznie, a w okresie jesienno-zimowym proces osuszania naturalnego praktycznie ustaje. Można zatem założyć, iż doprowadzenie przegrody ceramicznej o grubości dwóch cegieł do stanu powietrzno-suchego to kwestia mniej więcej 1000 dni.

Na czym polega osuszanie sztuczne?

Schnięcie zawilgoconych konstrukcji w naturalny sposób (przy zapewnieniu wentylacji i gdy powłoki wodochronne zostaną odtworzone)  może zająć nawet kilkadziesiąt miesięcy. W związku z tym, osuszanie sztuczne stało się dużo bardziej atrakcyjnym sposobem na radzenie sobie z wilgocią.

Do metod osuszania sztucznego należy zaliczyć:

  • osuszanie z wykorzystaniem gorącego powietrza, czyli wszelkiego rodzaju nagrzewnice
  • osuszanie absorpcyjne, które polega na odebraniu wody z zawilgoconych ścian przez otaczające powietrze, suszone uprzednio absorpcyjnymi osuszaczami powietrza
  • osuszanie kondensacyjne, czyli wilgotne powietrze zasysane jest przez wentylator i przesyłane na oziębiający parownik, w którym następuje kondensacja pary wodnej. Kondensat zbiera się w zbiorniku, skąd przy pomocy pompy odprowadzany jest do instalacji ściekowej.

Najefektywniejszą formą osuszania budynków będzie zastosowanie jednocześnie różnych metod. Wymaga to jednak opracowania projektu procesu osuszania, a zatem konsultacji ze specjalistą bądź skorzystania z usług wyspecjalizowanej firmy. Dry-Home od ponad 15 lat zajmuje się osuszaniem domów i mieszkań. Certyfikowani specjaliści dokonują bezpłatnych oględzin po zalaniu, wykonują pomiary wilgotności i podejmują działania mające na celu prawidłowe osuszenie budynku – ścian, warstw izolacji czy dachu. Przygotowują oni również dokumentację dla ubezpieczyciela. Kompleksowa obsługa sprawia, że jest to rozwiązanie najszybsze i najbardziej skuteczne.

Materiał partnera