Archwium dla tagu: compliance

Compliance a AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)

mężczyzna w garniturze

Z badania przeprowadzonego przez Association of Certified Fraud Examiners wynika, że za ujawnieniem 43 proc*. przypadków nadużyć stoją sygnaliści. Wdrożenie do polskiego porządku prawnego unijnych dyrektyw – a precyzując V Dyrektywy AML i Dyrektywy o ochronie sygnalistów – oznacza dla podmiotów gospodarczych zmiany w zakresie compliance. O czym dokładnie mowa? …

Czytaj więcej »

Rośnie liczba nadużyć popełnianych przez białe kołnierzyki

Przestępstwa popełniane przez białe kołnierzyki

Zmieniające się środowisko prawne i cyberprzestępstwa nie są jedynymi zagrożeniami dla firm. Coraz częstsze stają się nadużycia gospodarcze popełniane przez białe kołnierzyki. Rośnie liczba firm, które padły ofiarą takich przestęstw w ostatnich latach. W walce z nimi istotna jest etyka samej firmy. Część osób zgłaszających nieprofesjonalne zachowania w pracy spotyka się jednak z ostracyzmem …

Czytaj więcej »