Archwium dla tagu: regulacje

Wkrótce ważne zmiany w umowach o pracę

zmiany w kodeksie pracy

Umowa o pracę jest dokumentem potwierdzającym faktyczność zatrudnienia. Jej brzmienie określa strony umowy oraz czas i warunki zatrudnienia. Zawarte są w niej obowiązki obydwu stron oraz szczegóły, dotyczące urlopu, wynagrodzenia i dodatkowych informacji, związanych z konkretną pracą na stanowisku. Postanowienia umowy o pracę reguluje Ustawa Kodeks Pracy, która uznaje umowę …

Czytaj więcej »

PIT/WZ przepisy, regulacje vs. pojęcia potoczne

kobieta żółty sweter przed komputerem

PIT/WZ stanowi oficjalną informację o wierzytelnościach i zobowiązaniach, zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych za dany rok podatkowy. Dokument składa się na ściśle określonym wzorze do organów podatkowych jako załącznik do zeznań podatkowych, takich jak PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS. Nie ma więc żadnych wątpliwości, że …

Czytaj więcej »