Sztuczna inteligencja – rewolucja w bankowości?

Sztuczna inteligencja w bankowości to przede wszystkim automatyzowanie procesów i ich robotyzacja. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Mówi się, że około 80% wszystkich danych zgromadzonych na świecie zostało wygenerowanych w ciągu ostatnich dwóch lat. To, co szumnie nazwano „rewolucją Big Data”, stało się codziennością i nikogo już nie dziwi. Czy bankowość może skorzystać z takiego wolumenu danych, uczenia maszynowego i szeroko pojętej sztucznej inteligencji?

Przyszłość zaczęła się wczoraj

Sztuczna inteligencja już dziś w wielu sektorach gospodarczych przynosi realne zyski. Dolina Krzemowa już dawno przestała być jednym z nielicznych miejsc, gdzie rodziły się innowacyjne rozwiązania, chociaż USA wciąż przoduje w ich wdrażaniu. Również wiele polskich przedsiębiorstw decyduje się na umieszczenie wśród celów strategicznych wdrożenie sztucznej inteligencji. Dotyczy to także sektora bankowości i inwestycji. Banki poddają się silnej presji technologicznej, którą wytwarzają spółki sektora fintech. Banki istniejące na rynku od lat próbują wyprzedzić konkurencję o lata świetlne. Ma im w tym pomóc wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Czym jest sztuczna inteligencja?

Terminem tym określa się umiejętność maszyn do uczenia się oraz podejmowania własnych decyzji na podstawie danych. Niektóre urządzenia i programy nią obdarzone zaprogramowane są w celu wykonywania konkretnych czynności. Inne w swoim działaniu są maksymalnie upodabniane do ludzkiego mózgu i są w stanie podołać różnorodnym wyzwaniom.

Przykładem drugiej kategorii może być program AlphaGo, który pokonał w grze Go jednego z najbardziej doświadczonych i nagradzanych graczy na świecie.

Które procesy w bankowości może wspierać AI?

Sztuczna inteligencja w bankowości to przede wszystkim automatyzowanie procesów i ich robotyzacja. AI wykorzystywana jest także coraz częściej w obsłudze klienta – na przykład w postaci chatbotów na strony internetowe, które rozwiązują problemy klientów, wyręczając w tym ludzi. Ich zaletą jest możliwość uczenia się, co sprawia, że każda kolejna konwersacja jest przeprowadzana skuteczniej i z mniej automatyczną, a bardziej ludzką komunikacją.

Niezwykle ważnym aspektem, który wspiera sztuczna inteligencja, jest wykrywanie oszustw. Systemy oparte o machine learning i analitykę behawioralną są w stanie błyskawicznie i bezbłędnie wychwycić podejrzane operacje na kontach klientów – na przykład w sytuacji, gdy klient przebywający w Polsce zaczyna logować się na platformę banku z New Delhi.

Nota prawna

Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust SA

F-Trust SA informuje, że wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność F-Trust SA i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych bądź rekomendacji inwestycyjnej. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Przedmiotowe materiały nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.

Materiał ma charakter reklamowy i jest sponsorowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Informacje dotyczące ryzyka.

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Informacje dotyczące treści artykułu.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowany jako rekomendacja nabycia instrumentów finansowych w nim opisanych. Prezentowane wyniki (sub)funduszu są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu uzyskana przez Klienta uzależniona jest od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz oraz wysokości opłaty poniesionej przez Klienta przy nabyciu. Dochody uzyskane przez Klienta z tytułu inwestycji w jednostki uczestnictwa podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Inwestowanie w instrumenty finansowe, będące przedmiotem niniejszego materiału informacyjnego, wiąże się z podjęciem przez Klienta ryzyka. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Z uwagi na specyfikę lokat (sub)funduszu, wskazuje się na ryzyko zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa (sub)funduszu, spowodowane zawieszeniem odkupywania jednostek uczestnictwa przez fundusz(e) wchodzący(e) w skład lokat subfunduszu. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) oraz statucie funduszu. Dokumenty wskazane powyżej, a także aktualne sprawozdania finansowe oraz tabela opłat funduszu, dostępne są w siedzibie TFI Allianz Polska S.A, u wybranych dystrybutorów oraz na stronach www.allianz.pl/tfi.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

sztuczna inteligencja w rekrutacji

Czy sztuczna inteligencja przyda się w HR? 

Zastosowanie sztucznej inteligencji w smartfonach, maszynach, czy nawet w samochodach mało kogo już dziś dziwi. …