Osteoporoza u mężczyzn
Oprócz naturalnej utraty masy kostnej spowodowanej wiekiem, istnieje jeszcze szereg innych czynników, które sprzyjają powstaniu osteoporozy. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Osteoporoza – jak jej zapobiec, żeby cieszyć się mocnymi kośćmi do późnej starości?

Według danych Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego osteoporoza dotyka aż 30 % kobiet i 8 % mężczyzn po 50 roku życia. Śmiało może być więc nazywana „cichą epidemią”, doprowadza bowiem nie tylko do kalectwa, ale również do śmierci. Czy można jej zapobiegać? W wielu przypadkach tak. Wystarczy zadbać o prawidłową dietę, ruch oraz właściwy poziom hormonów, aby zmniejszyć ryzyko osłabienia kości i ograniczyć liczbę złamań.

Czym jest osteoporoza?

Osteoporoza jest chorobą, która polega na zmniejszeniu gęstości kości, przez co wzrasta ryzyko jej złamania. Do złamań osteoporotycznych zalicza się takie, które następują po niewielkim urazie i które u zdrowej osoby nie doprowadzają do pęknięcia kości. Zazwyczaj dotyczą one kości ramiennej, trzonów kręgowych, biodra, bliższego końca kości udowej. Utrata gęstości kości wynika z zaburzeń w metabolizmie kostnym. Kość jest tkanką, która ulega ciągłej przebudowie. Osteoklasty, czyli komórki kościogubne powodują resorpcję kości, natomiast osteoblasty, czyli komórki kościotwórcze, odtwarzają na nowo macierz kostną. Kiedy dochodzi do nierównowagi i macierz odtwarza się za wolno, wówczas kość traci gęstość i jest narażona na złamanie.

Czynniki sprzyjające powstawaniu osteoporozy

Oprócz naturalnej utraty masy kostnej spowodowanej wiekiem, istnieje jeszcze szereg innych czynników, które sprzyjają powstaniu osteoporozy. Należą do nich: płeć (kobiety o wiele częściej niż mężczyźni zapadają na tę chorobę), czynniki genetyczne i uwarunkowania rodzinne, niewłaściwy poziom hormonów, zbyt niska masa ciała, uboga w wapń i witaminę D3, dieta oraz nieodpowiedni tryb życia. O ile na wiek, płeć, czy czynniki genetyczne nie mamy wpływu, o tyle wyrównanie poziomu hormonów czy wyleczenie się z chorób i schorzeń powodujących zaburzenia metabolizmu kości, jest już możliwe.

Jak zapobiegać osteoporozie?

Znając czynniki przyczyniające się do powstania osteoporozy, trzeba próbować ograniczyć ich występowanie, aby nie doszło do osłabienia kości. Przede wszystkim należy wyrównać poziom hormonów płciowych, hormonów tarczycy, czy nadnerczy, albowiem niedoczynność podwzgórza i przysadki, nadczynność tarczycy, nadnerczy, nadczynność przytarczyc, w istotny sposób wpływa na osłabienie kości. Należy też wyleczyć się, w miarę możliwości, z chorób gastroeneterologicznych (np. zaburzeń trawienia, złego wchłaniania), nefrologicznych (np. zaburzeń czynnościowych nerek), czy układu oddechowego (np. przewlekłej obturacyjnej choroby płuc). Oprócz tego koniecznie trzeba wdrożyć właściwą dietę, czyli taką, która będzie zawierała odpowiednią ilość wapnia, witaminy D3, fosforu i magnezu (są one niezbędne do prawidłowego formowania kości). Na końcu warto zadbać o bardziej aktywny tryb życia, albowiem regularne ćwiczenia fizyczne przyczyniają się do zwiększenia gęstości kości.

Wapń- kluczowy czynnik w walce z osteoporozą

Wapń jest podstawowym budulcem kości, dlatego osoby mające skłonność do osteoporozy powinny dostarczać go w ilości co najmniej 1200 mg w ciągu dnia. Taka ilość nie zawsze jest możliwa do osiągnięcia wraz z pożywieniem. Coraz więcej osób cierpi bowiem na nietolerancję laktozy, w związku z tym odstawia nabiał. Powoduje to znaczne ograniczenie dostawy wapnia do organizmu. Aby kości nie ucierpiały z powodu ubogiej diety, konieczne jest włączenie suplementów. Najkorzystniejszą formą wapnia jest węglan wapnia, który znajdziemy m.in. w kapsułkach Calperos Duo. Skorelowany jest on tam z witaminą D3 – niezbędną do prawidłowego przyswajania tego pierwiastka. Dzięki niej, nie trafia on do tętnic, czy innych rejonów naszego ciała, ale jest kierowany od razu do kości. Witaminę D3 obrazowo można nazwać policjantem, który kieruje ruchem wapnia w organizmie i dba o to, żeby został on zaparkowany w odpowiednim miejscu. Zażywanie witaminy D3 i wapnia w suplementach m.in. kapsułkach Calperos sprawia, że wykonujemy ważny krok w profilaktyce osteoporozy. Wzmacniamy bowiem kości i w ten sposób ograniczamy ryzyko ich złamania.

Źródło:

  • M. Janiszewska, T. Kulik, M. Dziedzic, D. Żołnierczuk- Kieliszek, A. Barańska, Osteoporoza jako problem społeczny- patogeneza, objawy i czynniki ryzyka osteoporozy pomenopauzalnej, „Problemy Higieny i Epidemiologii” , 96 (1), 2015, s. 106- 114
  • RAPORT OSTEOPOROZA – CICHA EPIDEMIA W POLSCE, Europejska Fundacja Osteoporozy i Chorób Mięśniowo- Szkieletowych, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Kraków 2015-02-10
Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

Deser z amarantusem

Amarantus – zboże XXI wieku

W diecie każdego z nas bardzo istotnym makroskładnikiem są węglowodany. Jako główne źródło energii nie …