8 pojęć związanych z dotacjami unijnymi, które trzeba znać

Dotacje unijne na rozwój firmy (na projekty badawczo-rozwojowe) mogą pokrywać np. koszty wynagrodzeń zespołu, zleconych usług badawczych czy zużytych materiałów. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Marzysz o własnej firmie albo już ją masz, ale chcesz postawić na intensywny rozwój i zaczynasz się rozglądać za funduszami unijnymi? Przed tobą dużo pracy i jeszcze więcej informacji do przeczytania! Zanim przejdziesz do wypełnienia wniosku, musisz zrozumieć jak działa system dotacji. Oto praktyczny słownik pojęć, które ci w tym pomogą, a często pojawiają się w kontekście funduszy.

B+R – skrót od słów „Badania (B) + rozwój (R)”. Tak określa się działalność badawczo-rozwojową, która służy zmniejszaniu różnic technologicznych między różnymi regionami. Wyróżnia się trzy rodzaje badań: podstawowe, stosowane (m.in. przemysłowe) oraz prace rozwojowe.

CBR – skrót od słów centrum badawczo-rozwojowe. Taki status mają lub mogą się o niego ubiegać przedsiębiorcy, którzy działają komercyjnie w zakresie realizacji projektów B+R. Firmy ze statusem CBR mogą m.in. zostać zwolnione z płacenia podatku  rolnego, leśnego oraz od nieruchomości. Jednocześnie, szereg firm posiada własne CBRy, i formalnie nie posiadają takiego statusu, gdyż ich projekty B+R są realizowane na potrzeby własne lub innych podmiotów z grupy kapitałowej.

Dotacja – pomoc finansowa, nieodpłatna i bezzwrotna, uzyskiwana ze środków z programów unijnych na określone projekty. Dotacje unijne na rozwój firmy (na projekty badawczo-rozwojowe) mogą pokrywać np. koszty wynagrodzeń zespołu, zleconych usług badawczych, zużytych materiałów, odczynników, mediów czy amortyzacji sprzętu. Dotacje unijne na projekty inwestycyjne mogą pokrywać np. koszty budowlane, czy też zakup maszyn i urządzeń.

Innowacyjność – wdrożenie lub wdrażanie czegoś nowego w firmie. Może to być nowy lub ulepszony produkt, proces, metoda organizacyjna, marketingowa lub związana z kontaktami z otoczeniem. Nie chodzi o absolutną nowość na rynku, ale przynajmniej w obszarze samego przedsiębiorstwa. Nie musi to być też autorski pomysł firmy, wystarczy implementacja czegoś, co np. sprawdziło się w innej firmie/branży.

Mikoprzedsiębiorstwo – firma, która zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jej roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo – firma, która zatrudnia więcej niż 10, ale mniej niż 50 pracowników, a jej roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro.

RPO – skrót od słów „Regionalny Program Operacyjny”. Pod tą nazwą funkcjonują programy unijne ograniczone terytorialnie do określonego województwa danego kraju.

Średnie przedsiębiorstwo – firma, która zatrudnia więcej niż 50, ale mniej niż 250 pracowników, a jej roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro.

Więcej informacji na stronie https://dotacjenainnowacje.taxand.pl/dotacje-unijne/

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

Anna-Grabowska-Samulak

Outsourcing procesów rekrutacji wciąż mało popularny

Światowy rynek outsourcingu rekrutacji stałych rośnie w tempie 15 proc. rocznie. W 2016 roku jego wartość …