praca kompetencje miękkie
Zbyt często kompetencje miękkie traktuje się jako coś zupełnie odrębnego od twardej wiedzy | fot.: materiał partnera

Dlaczego warto budować kompetencje miękkie?

Bardzo często miarą jakości szkoleń jest w sektorze prywatnym, a tym bardziej w administracji publicznej, ilość informacji, jakie są przekazywane czy ilość konkretnych umiejętności, które można w sobie po szkoleniu wyrobić, a które można by było w jakiś sposób liczbowo ocenić. To niestety spycha na margines kompetencje miękkie, a jest kilka powodów, dla których warto jest je budować.

Przełożenie kompetencji miękkich na twarde wyniki

Zbyt często kompetencje miękkie traktuje się jako coś zupełnie odrębnego od twardej wiedzy. Owszem, ich natura jest inna, natomiast w praktyce biznesowej wykorzystanie wiedzy jest często uwarunkowane posiadaniem pewnych umiejętności z zakresu tradycyjnie określanego jako miękkie: znajomość produktu i technik sprzedaży nie wystarczy, jeśli handlowiec nie ma rozwiniętej empatii i nie potrafi dynamicznie grać emocjami klienta. Bardzo często kompetencje miękkie są swego rodzaju katalizatorem, który wpływa na to, jak wykorzystuje się twardą wiedzę.

Miękkie kompetencje budują zespół

Na wiedzę i umiejętności twarde patrzy się zwykle przez pryzmat wyników zewnętrznych organizacji. Wewnątrz natomiast bardzo potrzebna jest umiejętność współpracy, którą kształtuje się na szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich. Cała ta „miękkość” polega głównie na tym, że są to kompetencje, które mają zastosowanie w praktycznie każdej dziedzinie życia i działalności. O ile wiedza podlega ścisłej kategoryzacji i można określić granice jej przydatności, o tyle kompetencje miękkie pozwalają na działanie z większą elastycznością i sprawiają, że można się łatwiej odnaleźć w każdej sytuacji, a to sprawia, że zespół osób przeszkolonych w tym zakresie jest w stanie działać sprawniej.

Podział na twarde i miękkie nie zawsze ma sens

Są takie umiejętności czy zestawy kompetencji, które, żeby móc realizować, trzeba mieć i pewną twardą wiedzę, i umiejętności miękkie. Dlatego niektóre szkolenia organizowane przez https://szkolenia-sgp.pl/ – na przykład w zakresie umiejętności marketingowych dla osób zajmujących się mediami społecznościowymi, obejmują i pewną twardą wiedzę, i umiejętności miękkie. Trzeba sobie bowiem zdawać sprawę, że o ile podział na twarde i miękkie umiejętności pomaga w uporządkowaniu oferty szkoleń, to w praktyce jest nieco mylący. Całe grupy umiejętności leżą na pograniczu. Już nie tyle, że łączą cechy jednych i drugich – one w zasadzie tworzą odrębną klasę, której po prostu nikt nie nazwał i nie wyodrębnił. To istotny powód, dla którego nawet osoby nieprzepadające za rozwojem kompetencji miękkich, powinny przeglądać regularnie oferty w tym zakresie – często właśnie tutaj trafiają te szkolenia, które nie mieszczą się w klasycznym podziale.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

młodzi przyjaciele na egzotycznych wakacjach

Co z zaległym urlopem za 2019 roku? Do kiedy można wykorzystać wolne dni?

Prawo do odpoczynku ma każdy pracownik zatrudniony na zasadach umowy o pracę. W zależności od stażu …