quiet quitting
Idea quiet quitting to przede wszystkim potrzeba znalezienia właściwych proporcji pomiędzy życiem prywatnym a pracą zawodową | fot.: stock.adobe.com

Quiet quitting – nowy styl pracy

Pełne oddanie się wykonywanej pracy, zbyt wysokie ambicje, czy poświęcanie prywatnego czasu na wykonywanie dodatkowych obowiązków powoli odchodzi w niepamięć. Zamiast wyznawania kultu pracy, młodzi ludzie coraz częściej asertywnie przeciwstawiają się braniu na siebie dodatkowej odpowiedzialności, która wykracza poza zakres ich obowiązków. To właśnie na tym założeniu bazuje nowy trend znany pod pojęciem quiet quitting. To swoisty postulat stawiania granic i przywrócenia właściwego balansu pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Na czym konkretnie polega quiet quitting?

Czym charakteryzuje się quiet quitting?

W bezpośrednim tłumaczeniu z języka angielskiego quiet quitting to „ciche odchodzenie”. Jak to się odnosi do kwestii wykonywanej pracy zawodowej? Trend ten można nazwać pewną zmianą myślenia na temat pracy, która zachodzi u młodego pokolenia. Obecnie młodzi ludzie coraz częściej zaznaczają potrzebę mówienia o problemach i ich rozwiązywania. Zbyt duże obciążenie zawodowymi obowiązkami wpływa na życie prywatne pracowników, pozbawiając ich cennego czasu. Dodatkowe obowiązki, zostawanie po godzinach, czy wykonywanie zadań, które leżą w gestii innych, wpływają na pozaumowne rozszerzanie zakresu pracy. W związku z potrzebą zmiany tego stanu rzeczy powstał trend quiet quitting. Polega on w głównej mierze na ścisłym trzymaniu się zakresu swoich obowiązków, rezygnacji z wykonywania nieprzypisanych nam zadań i wreszcie racjonalnym podejściu do pracy zawodowej, która jest ważną kwestią, a nie istotą życia.

Quiet quitting – potrzeba postawienia granic

Idea quiet quitting to przede wszystkim potrzeba znalezienia właściwych proporcji pomiędzy życiem prywatnym a pracą zawodową. Jest to znacząco utrudnione, gdy pracodawcy coraz częściej wymagają podejmowania się dodatkowych, ponadprogramowych zadań. Praca wkracza w prywatne życie i miesza się z nim. Stało się to szczególnie widoczne przy trybie pracy zdalnej, która została wymuszona przez panującą w ostatnich latach sytuacją na świecie. Oprócz wykonywania pracy poza miejscem zatrudnienia powszechnym zjawiskiem stało się maksymalne eksploatowanie pracowników, którzy musieli przejmować dodatkowe obowiązki wynikające z redukcji etatów. To wszystko razem prowadzi często do obniżenia motywacji i szybszego wypalanie zawodowego. Odpowiedzią na te problemy jest system pracy opierający się na quiet quitting. Potrzeba asertywności i postawienia granic stała się dla wielu pracowników niezbędna.

Quiet quitting a work-life balance

Jasne nakreślenie granicy pomiędzy pracą i wynikającymi z niej obowiązkami a życiem prywatnym jest niezwykle ważne nie tylko w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu, ale również w kontekście zachowania dobrego zdrowia. Branie na siebie zbyt wiele i zacieranie się tych granic może negatywnie wpływać nie tylko na podejście do obowiązków, ale również na nasze zdrowie psychiczne. Przeciążeni, bez motywacji stajemy się mniej produktywni. Młode pokolenie zauważając te problemy, stara się poprzez quiet quitting nie tylko pokazać, że praca nie stanowi najważniejszego punktu ich życia, ale również zwrócić uwagę na potrzebę odpoczynku i zadbania o swój czas. Młodzi pracownicy, biorąc na siebie zbyt wiele zadań, skazują się na zbyt duży stres, który wkracza do ich życia prywatnego. Wyzbycie się potrzeby bycia najlepszym, zrezygnowanie z nadmiernych ambicji i wykonywanie jedynie wskazanych zadań ma na celu chronić pracownika przed stresem i poświęcaniem prywatnego czasu na roztrząsanie problemów z pracy.

Jak quiet quitting wpływa na pracodawców?

Zmiana priorytetów młodego pokolenia i odchodzenie od wspomnianego wcześniej kultu pracy może być postrzegana przez pracodawców jako problem, a nie szansa na zapobiegnięcie wypaleniu czy utracie motywacji. Niższy poziom zaangażowania w wykonywane obowiązki może przekładać się na niższą wydajność i efektywność firmy jako całości. Odpowiedzią na te problemy powinien być dialog obu stron z autentyczną chęcią poczynienia niezbędnych zmian. Pracodawca musi zdawać sobie sprawę, jak ważne jest docenianie pracownika, co bezpośrednio powinno przekładać się na wysokość pensji. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia coraz większych trudności w finansowym zaspakajaniu podstawowych potrzeb. Co więcej, dobrze jest poznać opinie pracowników na temat środowiska pracy. Wbrew pozorom poza finansowe czynniki mają ogromny wpływ na jakość pracy, zaangażowanie i motywację pracownika.

KMA