ryczałt pit
Przygotowanie deklaracji PIT 28 2023 zasadniczo nie odbiega od pracy nad jakimkolwiek innym formularzem podatkowym – dobra aplikacja do rozliczeń PIT pozwoli Ci się z nim uporać nawet w ciągu kilku minut | fot.: materiał partnera

Ryczałt ewidencjonowany w PIT 2023

Do wypełnienia deklaracji PIT 28 przystąpisz w przypadku korzystania z opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Na co należy zwrócić uwagę?

Przygotowanie deklaracji PIT 28 2023 zasadniczo nie odbiega od pracy nad jakimkolwiek innym formularzem podatkowym – dobra aplikacja do rozliczeń PIT pozwoli Ci się z nim uporać nawet w ciągu kilku minut. Rozliczenie deklaracji PIT 28 jest możliwe także w rządowej usłudze Twój e-PIT 2023, jednak należy pamiętać, że dotyczyć ono może w tym wypadku tylko przychodów rozliczanych poza działalnością gospodarczą.

Kto rozlicza PIT 28?

Z tej formy rozliczenia ryczałtowego PIT 2023 powinieneś skorzystać, jeśli w ubiegłym roku podatkowym czerpałeś przychody z:

  • działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtowo;
  • umów najmu, podnajmu i podobnych umów zawieranych w ramach działalności gospodarczej;
  •  umów najmu, podnajmu i podobnych umów zawieranych niezależnie od działalności gospodarczej (tzw. wynajem prywatny);
  • sprzedaży przetworzonych w nieprzemysłowy sposób produktów rolnych.
PITax.pl to intuicyjna aplikacja, które krok po kroku poprowadzi Cię przez rozliczenie
PITax.pl to intuicyjna aplikacja, które krok po kroku poprowadzi Cię przez rozliczenie | fot.: materiał partnera

Jakie warunki musi spełnić ryczałtowiec

Nie każdy podatnik może w przededniu rozliczenia zadecydować o wyborze ryczałtowej formy opodatkowania – ściśle rzecz biorąc, żaden podatnik nie może podjąć tak późno takiej decyzji. Możliwość rozliczenia ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych wymaga wcześniejszego zgłoszenia do urzędu skarbowego zamiaru z niej skorzystania. Powinieneś był (lub powinieneś o tym pamiętać w przyszłości) przesłać właściwe oświadczenie najpóźniej 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu zarejestrowania pierwszego w danym roku podatkowym przychodu z działalności gospodarczej lub najmu czy też dzierżawy.

Prawo do korzystania z opodatkowania ryczałtem przysługuje na cały rok podatkowy. Pamiętaj jednak, że możesz je utracić, jeśli przekroczyłeś limit przychodu (2 mln euro) lub rozszerzyłeś działalność o zakres z ryczałtu wykluczony. Podobnie dzieje się w przypadku wykonywania przez określony czas od chwili podjęcia działalności czynności na rzecz aktualnego lub przeszłego pracodawcy.

Najprostszą drogę do ryczałtu mają jednak ci z nas, którzy korzystali ryczałtu w latach wcześniejszych –jeśli wciąż są zainteresowani tą formą opodatkowania, nie muszą podejmować żadnych dalszych kroków. Mogą oni spokojnie przystąpić do rozliczenia e-PIT 2023, ponieważ jeśli podatnik nie zgłosi chęci skorzystania z innej formy podatku, automatycznie traktowany jest jako ryczałtowiec.

Rozliczając się ryczałtowo, możesz od czasu do czasu natknąć się na pewne mankamenty związane z tą formą opodatkowania. Niestety należy się z nimi pogodzić. Należy tu wspomnieć o wymogu zastosowania ryczałtu do wszystkich wspólników spółki jawnej lub cywilnej (jeśli zdecydowano o rozliczaniu spółki w ten sposób). Nie jest przy tym możliwe rozliczenie ryczałtowe żadnej innej spółki niż jawna ewentualnie cywilna.

Jeśli spełniasz powyższe warunki, nie musisz już pytać, jak rozliczyć PIT 2023 – wystarczy, że skorzystasz z odpowiedniej aplikacji podatkowej, a rozliczanie PIT 2023 okaże się proste jak nigdy dotąd.

Rozliczenie ryczałtowca – do kiedy PIT 2023

Podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych złożą PIT-28 za 2022 rok do 2 maja 2023 roku. Tym samym termin na złożenie PIT-28 został w tym roku wydłużony w (wcześniej ostatecznym terminem był koniec lutego).

Materiał partnera