borderline
Osoby chorujące na zaburzenia osobowości leczone są za pomocą psychoterapii, a także odpowiednich leków przepisywanych przez lekarza psychiatrę | fot.: stock.adobe.com

Borderline – osobowość na pograniczu

Borderline to pograniczne zaburzenie osobowości, polega ono głównie na niestabilności nastroju, zaburzeniu tożsamości oraz poczucia ogólnej pustki lub niespełnienia. Osobowość borderline charakteryzuje się chwiejnością własnego ja. Zaburzenie psychiczne Borderline uznane zostało za jedno z najtrudniejszych, zarówno dla osoby chorej, jak i jej bliskich. Obniżony nastrój, impulsywność, poczucie odrzucenia sprawiają, że osoba cierpiąca na tego typu zaburzenie osobowości nie potrafi stabilnie funkcjonować – ani wewnątrz siebie, ani w relacjach z innymi. Zaburzenie osobowości typu Borderline może przyjmować różną intensywność, oraz mniej lub bardziej natężone objawy zachowań. 

Przyczyny zaburzeń osobowości typu Borderline 

Mimo typowania i określania czynników zwiększających możliwości pojawienia się zaburzeń osobowości tego typu nie zostały skonkretyzowane główne przyczyny występowania ich. 
Przypuszcza się, że za przyczyny formowania się ich uznać można między innymi czynniki genetyczne, a także doświadczenie jakiegoś rodzaju traumy w okresie wczesnego dzieciństwa, czynnik ten opisywany jest jednak jedynie jako sprzyjający, a nie bezpośrednio wywołujący zaburzenie osobowości typu Borderline. Nie można pominąć również działania czynników środowiskowych i rodzinnych, zaburzenia osobowości mogą pojawić się za sprawą trudnego dzieciństwa – odrzucenia przez rodzica/rodziców, stratę jednego lub obojga z nich oraz ich zaburzenia psychiczne, które dziecko może przejąć w wyniku braku odpowiedniego wychowania. 

Jak wygląda Borderline? 

Łatwe do rozpoznania objawy mogące świadczyć o zaburzeniu osobowości typu Borderline: 

  • Przewaga negatywnych emocji, 
  • tworzenie lub wchodzenie w toksyczne oraz burzliwe związki, 
  • niestabilny obraz samego siebie oraz otoczenia, 
  • impulsywność, 
  • wahania nastroju, 
  • niespójny obraz własnego “ja”, 
  • skłonności do samookaleczania się, 
  • przechodzenie z wielkiego szczęścia do załamania i smutku, 
  • nagminne poczucie pustki oraz niespełnienia. 

Borderline – jak leczyć? 

Osoby chorujące na zaburzenia osobowości leczone są za pomocą psychoterapii, a także odpowiednich leków przepisywanych przez lekarza psychiatrę. Rodzaje psychoterapii odpowiednio do swojego kierunku polegają na pracy z pacjentem i próbie uświadamiania go o sposobach działania mechanizmów odpowiadający za zły nastrój oraz zachowanie, pobudzaniu aktywności umysłowej, polegającej na próbie przypisania innym osobom stanów mentalnych, co ułatwia zrozumienie różnych zachowań społecznych. 

Borderline jest zaburzeniem mocno chwiejnym, objawy nie trzymają się kurczowo jednej strony, osoba zaburzona psychicznie w ten sposób nie bywa ciągle smutna lub zła, stan radości i wielkiego sprawstwa zmienia się w ciągu chwili w poczucie bycia beznadziejnym, pustym. W zaburzeniach tego typu nie pojawiają się stany pośrednie. 

Zaburzenia osobowości nacechowane chwiejnością, autodestrukcyjnością i poczuciem beznadziejności zaliczane są do chorób natury psychicznej i nie wolno ich bagatelizować. Jeżeli w naszym życiu przeplata się na zmianę wszechogarniające szczęście i głęboki smutek należy udać się bezzwłocznie do specjalisty. Mając także do czynienia z osobą, zachowującą się w irracjonalny czasami sposób warto spróbować jej pomóc lub przekazać informację, gdzie tej pomocy może ona szukać.

AKA

Sprawdź także

ghosting

Ghosting – znikający ludzie

Pojęcie Ghosting, od angielskiego słowa “ghost” – czyli duch, oznacza “rozpłynięcie się w powietrzu”, nagłe …