doświadczenie traumy
Skutki traumy mogą być zróżnicowane i obejmować zarówno aspekty emocjonalne, jak i fizjologiczne | fot.: stock.adobe.com

Trauma i jej długoterminowe skutki

Przeżycie traumy, może mieć wyniszczający wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne osoby, która jej doświadczyła. Skutki traumy zaś mogą być zróżnicowane i obejmować zarówno aspekty emocjonalne, jak i fizjologiczne. Oto niektóre z potencjalnych długoterminowych skutków traumy:

  1. Zaburzenia lękowe i depresyjne: Doświadczenie traumy często prowadzi do zaburzeń lękowych, w tym zaburzenia stresu pourazowego (PTSD), które charakteryzują się flashbackami, koszmarami, unikaniem przypominających traumę sytuacji oraz nadmiernym pobudzeniem.
  2. Problemy z pamięcią i koncentracją: Trauma może wpływać na zdolność koncentracji i procesy pamięciowe, powodując trudności w zapamiętywaniu nowych informacji lub przetwarzaniu złożonych zadań.
  3. Zmiany w regulacji emocji: Osoby, które doświadczyły traumy, często mają trudności z regulacją emocji. Mogą one doświadczać nagłych i intensywnych wahań nastroju, gniewu, frustracji lub poczucia beznadziei.
  4. Problemy ze snem i apetytem: Trauma może prowadzić do problemów ze snem, takich jak bezsenność, koszmary senne, czy zaburzenia rytmu snu i czuwania. Może też wpływać na apetyt i nawyki żywieniowe.
  5. Fizyczne objawy: Stres związany z traumą może manifestować się również fizycznie, powodując takie objawy jak bóle głowy, przewlekły ból, problemy z układem pokarmowym i zwiększoną wrażliwość na choroby z powodu osłabienia układu odpornościowego.
  6. Trudności w relacjach i izolacja społeczna: Trauma może utrudniać budowanie i utrzymywanie zdrowych relacji. Osoby po traumie mogą unikać bliskości emocjonalnej, wycofywać się społecznie lub mieć problemy z zaufaniem.
  7. Negatywny wpływ na samoocenę i poczucie własnej wartości: Doświadczenie traumy może prowadzić do obniżenia samooceny, poczucia wstydu, winy lub bezsilności.
  8. Zaburzenia adaptacyjne: Długoterminowe skutki traumy mogą obejmować trudności w adaptacji do nowych sytuacji, problemów w pracy lub w codziennym funkcjonowaniu.
  9. Zaburzenia somatyzacyjne: Często osoby po traumie doświadczają somatyzacji, czyli przekształcania stresu psychicznego w objawy fizyczne.
  10. Skłonność do uzależnień: W niektórych przypadkach osoby po traumie mogą sięgać po substancje psychoaktywne, takie jak alkohol czy narkotyki, w celu radzenia sobie z bólem emocjonalnym, co może prowadzić do uzależnienia.

Ważne jest, aby pamiętać, że każda osoba reaguje na traumę inaczej i różne osoby będą potrzebowały różnych form wsparcia i terapii. Profesjonalna pomoc psychologiczna lub psychiatryczna jest fundamentalna w procesie leczenia i odzyskiwania zdrowia po doświadczeniu traumy. Metody takie jak terapia poznawczo-behawioralna, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), terapia oparta na uważności oraz wsparcie w grupach dla osób po traumie mogą być pomocne w procesie leczenia. Warto z nich skorzystać jeśli obserwujemy u siebie objawy traumy. Warto bowiem pamiętać, że nie ma jednej oficjalnej definicji traumy – nie trzeba być żołnierzem z doświadczeniem wojennym czy osobą doświadczającą np. przemocy. Traumą jest to, co nasz mózg potraktuje jako traumę.

Redo

Sprawdź także

PTSD - Post Traumatic Stress Disorder

PTSD – Nowoczesne podejścia w terapii zaburzeń stresu pourazowego

Zaburzenie stresu pourazowego (PTSD) to poważna kondycja, która może rozwinąć się po doświadczeniu lub byciu …