Czekając na profity
Każda forma inwestowania ma swoje mocne i słabe strony. Warto zapoznać się z nimi przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestowania | fot.: stock.adobe.com

Co warto wiedzieć o obligacjach skarbowych i funduszach inwestycyjnych?

Każdy, kto świadomie zarządza swoimi finansami, chciałby jak najlepiej ulokować swoje oszczędności. Na rynku dostępnych jest wiele form lokowania kapitału – od tych, które zapewniają jedynie ochronę zgromadzonych pieniędzy od utraty wartości spowodowanej inflacją, do tych, które pozwalają na pomnożenie swojego majątku kosztem poniesionego ryzyka. Jednymi z najpopularniejszych form lokowania kapitału są obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne. Co je charakteryzuje i co warto o nich wiedzieć?

Obligacje skarbowe a fundusze inwestycyjne – charakterystyka i porównanie

Obligacje skarbowe są uznawane za jedną z najbezpieczniejszych from lokowania kapitału. Jest tak nie bez powodu, gdyż emitentem tych papierów wartościowych jest Skarb Państwa. W przeciwieństwie do obligacji korporacyjnych (czyli takich, które emitowane są przez pojedyncze spółki), obligacje skarbowe dają gwarancję bezpieczeństwa zgromadzonych środków i stałe (aczkolwiek niewielkie) odsetki. Wyróżniamy różne rodzaje obligacji państwowych, które różnią się okresem, po którym obligacja jest wykupywana przez emitenta. Możemy wymienić wobec tego wymienić dla przykładu obligacje trzymiesięczne, obligacje 4-letnie indeksowane inflacją (co oznacza, że oprocentowanie bazowe jest powiększane o inflację w danym okresie) lub obligacje nawet 10-letnie.

Fundusze inwestycyjne są natomiast formą zbiorowego inwestowania. Polega ona na tym, że wielu inwestorów wpłaca pieniądze do funduszu, a zarządzający nim zespół profesjonalistów stara się tak ulokować pieniądze, które zostały im powierzone, by osiągnąć możliwie największą stopę zwrotu z inwestycji. W zamian za powierzone pieniądze inwestorzy otrzymują jednostki uczestnictwa funduszu. Wyróżniamy różne rodzaje funduszów inwestycyjnych, które noszą różne nazwy, w zależności od rodzaju papierów wartościowych, w które inwestują, i ich proporcji w portfelu inwestycyjnym. Jako przykład można podać choćby fundusze mieszane (inwestują one w akcje i obligacje w odpowiednich proporcjach), fundusze obligacji, czy fundusze agresywnego wzrostu (inwestują w akcje z intencją szybkiego wzrostu wartości portfela).

Zalety i wady obligacji skarbowych i funduszy inwestycyjnych

Każda forma inwestowania ma swoje mocne i słabe strony. Warto zapoznać się z nimi przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestowania.

Zalety obligacji skarbowych

 • bardzo bezpieczna firma lokowania kapitału (emitentem jest Skarb Państwa)
 • brak opłat i prowizji związanych z zakupem jednostek obligacji i ich przechowywaniem
 • wcześniejszy wykup obligacji i szybkie odzyskanie pieniędzy jest bezproblemowe, a jedyna ewentualna strata, to odsetki (część lub całość) naliczone podczas oszczędzania

Wady obligacji skarbowych

 • relatywnie niskie zyski
 • kapitał zostaje zamrożony na długi czas (chyba że zostanie podjęta decyzja o przedterminowym wykupie, co jest równoznaczne z utratą odsetek)

Zalety funduszy inwestycyjnych

 • fundusze kierowane są przez profesjonalistów, którzy robią co w ich mocy, by jak najtrafniej zainwestować powierzone pieniądze
 • w zależności od rodzaju funduszu zyski mogą być bardzo wysokie
 • szeroka oferta, z której każdy może wybrać opcję zgodną ze swoimi preferencjami

Wady funduszy inwestycyjnych

 • wysokie opłaty i prowizje skutecznie zmniejszające zyski z inwestycji
 • w przypadku funduszy akcyjnych – wysokie lub bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne
 • pieniądze za zbycie jednostek funduszu nie są otrzymywane natychmiast
Polski złoty wykres
Naczelna zasada inwestowania głosi, że im wyższe ryzyko inwestycji, tym większy potencjalny zysk. Nie inaczej jest w przypadku obligacji karbowych i funduszy inwestycyjnych | fot.: stock.adobe.com

Ile można zarobić na funduszach inwestycyjnych i obligacjach skarbowych?

Naczelna zasada inwestowania głosi, że im wyższe ryzyko inwestycji, tym większy potencjalny zysk. Nie inaczej jest w przypadku obligacji karbowych i funduszy inwestycyjnych.

Obligacje skarbowe ze względu na swoje bezpieczeństwo gwarantują niewielkie zyski. Jest to opcja polecana dla osób, którym zależy przede wszystkim na ochronie kapitału. Oprocentowanie obligacji różni się ze względu na czas oszczędzania. Oprocentowanie będzie przykładowo wyższe w przypadku obligacji 4-letnich niż w przypadku obligacji trzymiesięcznych, czy 2-letnich.

W przypadku funduszy inwestycyjnych zysk jest zależny od tego, w co dany fundusz inwestuje. Fundusz, w portfelu którego przeważają akcje, może potencjalnie przynieść duże zyski, ale jest obarczony też dużym ryzykiem. Należy więc liczyć się z tym, że strata w takim przypadku jest równie prawdopodobna. W przypadku funduszy, które inwestują głównie w obligacje, zyski z inwestycji będą odpowiednio mniejsze, ale ryzyko utraty zainwestowanego kapitału również znacząco spadnie.

KRU

Sprawdź także

doradca finansowy

Czym zajmuje się doradca finansowy? 

Doradca finansowy w Białymstoku to specjalista, który zajmuje się pomaganiem klientom w zarządzaniu ich finansami. …