style przywiązania
Istnieją cztery główne style przywiązania, zidentyfikowane w badaniach: bezpieczny, lękowy, unikający i zdezorganizowany | fot.: stpock.adobe.com

Style przywiązania w związkach: Klucz do zrozumienia dynamiki międzyludzkiej

Głębokie zrozumienie stylów przywiązania może być kluczem do zrozumienia dynamiki naszych związków. Odkryte przez Johna Bowlby’ego i później rozwinięte przez Mary Ainsworth, style przywiązania opisują naszą skłonność do tworzenia i utrzymywania bliskich relacji z innymi.

Główne style przywiązania

Istnieją cztery główne style przywiązania, zidentyfikowane w badaniach: bezpieczny, lękowy, unikający i zdezorganizowany.

  1. Bezpieczny styl przywiązania: Osoby z bezpiecznym stylem przywiązania mają zazwyczaj pozytywne przekonania o sobie i innych. Reagują prawidłowo w bliskich związkach i nie są sparaliżowane lękiem o odrzucenie czy zostanie opuszczonym (Mikulincer & Shaver, 2016).
  2. Lękowy/Lękowo-ambiwalentny styl przywiązania: Osoby z lękowym stylem przywiązania często odczuwają obawy dotyczące odrzucenia czy opuszczenia. Te obawy mogą prowadzić do intensywnej potrzeby bliskości i zapewnienia o swojej wartości w związku. Skutkami takiego stylu przywiązania może być na przykład chorobliwa zazdrość, poczucie niedocenienia, strach spowodowany wizją rozstania (Mikulincer & Shaver, 2016).
  3. Unikający styl przywiązania: Osoby z unikającym stylem przywiązania mają tendencję do dystansowania się od innych i unikania bliskich związków. Mogą mieć trudności z zaufaniem innym i wyrażaniem swoich emocji, a także bliskością i intymnością w związkach (Mikulincer & Shaver, 2016).
  4. Zdezorganizowany styl przywiązania: Osoby z zdezorganizowanym stylem przywiązania często wykazują niekonsekwentne, chaotyczne wzorce zachowań w relacjach. Mogą mieć trudności z regulacją emocji i nawiązywaniem stabilnych relacji (Lyons-Ruth & Jacobvitz, 2016).

Jak style przywiązania wpływają na nasze związki

Style przywiązania mają znaczny wpływ na dynamikę naszych związków. Na przykład, osoby z bezpiecznym stylem przywiązania są zazwyczaj bardziej zdolne do tworzenia zdrowych, zrównoważonych relacji, podczas gdy osoby z lękowym lub unikającym stylem przywiązania mogą mieć większe trudności (Collins & Read, 1994).

W praktyce, zrozumienie własnego stylu przywiązania i stylu przywiązania naszego partnera może pomóc nam lepiej zrozumieć nasze wzorce interakcji, a tym samym pomóc nam lepiej komunikować się i rozwiązywać konflikty (Feeney, 2016).

Zakończenie

Style przywiązania są głęboko zakorzenione w naszych doświadczeniach życiowych i mogą kształtować sposób, w jaki nawiązujemy i utrzymujemy relacje. Poprzez zrozumienie tych stylów, możemy zacząć pracować nad poprawą jakości naszych związków i zdrowiem naszego życia emocjonalnego. Pamiętaj, że pomoc profesjonalisty może być kluczowa w procesie zrozumienia i pracy nad własnym stylem przywiązania.

Redo

Sprawdź także

ghosting w miłości

Ghosting w relacjach, ghosting w pracy

„Ghosting” jest zjawiskiem obserwowanym w różnych sferach społecznych i zawodowych. Standardowo wiąże się je ze …