Kobieta z rękami na brzuchu
Kobiety ciężarne pracujące w Anglii mogą starać się o otrzymanie płatnego urlopu i zasiłku macierzyńskiego. | fot.: materiał partnera

Poród w Anglii – komu należy się zasiłek macierzyński Statutory Maternity Pay?

Zasiłek macierzyński w UK, czyli Statutory Maternity Pay wypłacany jest kobiecie ciężarnej przez pracodawcę w czasie 39 tygodni urlopu macierzyńskiego. Kobieta ubiegająca się o otrzymanie zasiłku powinna złożyć u pracodawcy zaświadczenie potwierdzające ciążę oraz określić, w jakim terminie chce rozpocząć urlop i pobieranie zasiłku.

Kobiety ciężarne pracujące w Anglii mogą starać się o otrzymanie płatnego urlopu i zasiłku macierzyńskiego określanego w skrócie jako SMP, czyli ustawowy zasiłek macierzyński. Przez pierwsze 6 tygodni urlopu zasiłek ten wynosi zwykle 90% średnich zarobków tygodniowych brutto.

Zasiłek macierzyński w UK – rodzaje

Poród w Anglii, jak też różne sprawy i formalności z nim związane, takie jak urlop czy zasiłek macierzyński, przebiegają nieco inaczej niż w Polsce. W Wielkiej Brytanii każdej kobiecie ciężarnej przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego – Maternity Leave, niezależnie czy przyszła mama pracuje w pełnym, czy niepełnym wymiarze godzin. Ustawowo czas trwania urlopu macierzyńskiego wynosi 52 tygodnie. Płatny urlop trwa 39 tygodni. Długość urlopu macierzyńskiego oraz wartość zasiłku jest zwykle zależna od kilku podstawowych czynników: rodzaju kontraktu z pracodawcą, okresu zatrudnienia oraz wysokości zarobków. Prawo brytyjskie określa dwa rodzaje zasiłku macierzyńskiego, czyli wsparcia finansowego przysługującego na czas urodzenia dziecka. Są to:

  • Statutory Maternity Pay (SMP), czyli ustawowy zasiłek macierzyński otrzymywany od pracodawcy, nazywany także właściwym urlopem macierzyńskim,
  • Maternity Allowance (MA), czyli zasiłek wypłacany zwykle kobietom, które nie zakwalifikowały się do otrzymania SMP.

Zasiłek macierzyński SMP – kiedy się należy?

Zasiłek macierzyński SMP przysługuje kobietom, które zatrudnione są nieprzerwanie u jednego pracodawcy przez okres przynajmniej 26 tygodni, aż do 15 tygodnia przed urodzeniem dziecka. Drugim warunkiem kwalifikującym do zasiłku, który musi spełniać przyszła mama, są średnie zarobki w wysokości minimum 112 funtów tygodniowo. Kobieta ubiegająca się o SMP powinna złożyć zaświadczenie od lekarza z przewidywaną datą porodu oraz powiadomić pracodawcę o preferowanej dacie rozpoczęcia urlopu i wypłacania zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński SMP – wartość

Kobiety ciężarne, które zakwalifikowały się do pobierania zasiłku macierzyńskiego SMP przez pierwsze 6 tygodni urlopu otrzymują 90% tygodniowego wynagrodzenia brutto. Przez następne 33 tygodni urlopu kobiecie ciężarnej przysługuje 139.58 funtów brutto lub też 90% średnich zarobków tygodniowych. Wypłacana jest ta kwota, która jest niższa.

Artykuł partnera

Sprawdź także

tajemnicze Stonehenge

Tajemnicze miejsca na świecie

Na świecie nadal jest wiele miejsc, o których wiadomo bardzo mało. A więcej niż faktów …