planowanie produkcji
Aby nie pojawiły się przestoje, z pomocą systemu APS tworzy się harmonogramy, które pokrywają się z różnymi sytuacjami produkcyjnymi | fot.: materiał partnera

Kiedy warto zdecydować się na wdrożenie w firmie systemu do planowania produkcji?

System do planowania produkcji APS (Advanced Planning and Scheduling) to zaawansowane oprogramowanie do planowania i harmonogramowania procesów produkcyjnych, z którego korzystają głównie menedżerowie oraz planiści. System ten doskonale sprawdza się w przedsiębiorstwach produkujących swoje wyroby „na zamówienie”, chociaż nie istnieją żadne przeciwwskazania przed tym, aby zaimplementować go również w firmach zajmujących się produkcją powtarzalną.

System do planowania produkcji – narzędzie dla ekspertów

System do planowania produkcji pełnię swoich możliwości pokazuje po jego integracji z innymi systemami stosowanymi w firmie, np. ERP czy MES. Dzieje się tak ze względu na fakt, że jest to oprogramowanie działające w czasie rzeczywistym, w oparciu o możliwie aktualne dane. W innym przypadku tworzenie i optymalizacja scenariuszy produkcyjnych – czyli najważniejsze zadanie systemu APS – nie będzie odbywać się prawidłowo.

Warto pamiętać, że proces produkcyjny jest terminem obejmującym swoim zakresem wszystkie działania mające miejsce w danym zakładzie, począwszy od złożenia zamówienia na surowce czy półprodukty, poprzez produkcję na hali, aż po magazynowanie i dalszą wysyłkę. Usterka maszyny, nieobecność kluczowych pracowników, przerwa w dostawie surowców, brak miejsca, w którym można składować wyprodukowane wyroby – to zaledwie kilka zmiennych, które mogą mieć wpływ na ostateczny kształt planu produkcji. Aby nie pojawiły się przestoje, z pomocą systemu APS tworzy się harmonogramy, które pokrywają się z różnymi sytuacjami produkcyjnymi. Dzięki temu planista lub kierownik może wybrać taki plan, który będzie optymalny w danych okolicznościach.

system do planowania produkcji
Pośrednie korzyści płynące z wdrożenia takiego systemu są oczywiste i daleko wykraczają poza zwykłą pomoc w tworzeniu harmonogramów produkcyjnych | fot.: materiał partnera

Kryteria tworzenia harmonogramów produkcyjnych

Nietrudno się domyślić, że kluczowym aspektem są w tym wypadku kryteria produkcyjne, w oparciu o które ma powstać dany plan. Mogą nimi być m.in.:

  • Możliwie szybki termin rozpoczęcia zlecenia.
  • Najkrótszy możliwy lub najdłuższy dopuszczalny czas wykonania zlecenia.
  • Najniższe lub najwyższe dopuszczalne koszty.
  • Najkrótszy czas konieczny na przezbrojenie maszyn.
  • Kolejność lub hierarchia poszczególnych zleceń.
  • Maksymalna wydajność maszyn.
  • Dostępność narzędzi, surowców czy wolnej przestrzeni magazynowej.
  • Dostępność pracowników oraz sprzętu.

Poza tym warto pamiętać, że w dobrej jakości systemie do planowania produkcji, np. APS Qguar od Quantum Software, poszczególne kryteria można ze sobą łączyć. Na przykład zlecić stworzenie planu, który pozwoli na ustalenie optymalnej zależności pomiędzy terminem wykonania prac, ich kosztem oraz ograniczonymi zasobami ludzkimi. Możliwości jest sporo, dlatego ustalenie takiej zależności i jej ewentualna zmiana pod wpływem pojawienia się nowych parametrów (np. konieczności przezbrojenia maszyny), znacznie wykracza poza możliwości jednego człowieka. Natomiast algorytmy optymalizacyjne, w oparciu o które działa system do planowania produkcji Quantum Qguar, bez problemu radzą sobie z takim zadaniem.

Pośrednie korzyści płynące z wdrożenia takiego systemu są oczywiste i daleko wykraczają poza zwykłą pomoc w tworzeniu harmonogramów produkcyjnych. Odpowiednio zintegrowane oprogramowanie APS znacznie redukuje koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, na przykład ze względu na poprawienie gospodarki magazynowej czy lepsze wykorzystanie dostępnych środków produkcyjnych. To kompletne i skuteczne rozwiązanie informatyczne, które można wdrożyć wszędzie tam, gdzie dobry plan produkcyjny jest podstawą sukcesu.

Materiał partnera

Sprawdź także

Kongsberg Automotive

Kongsberg Automotive zainwestuje blisko 230 mln PLN w Pruszkowie

Kongsberg Automotive wygrał globalny przetarg na produkcję mat grzewczych do aut segmentu premium, znanego niemieckiego …