cele w organizacji
Aby realizacja celów była w ogóle możliwa, firma musi przede wszystkim zadbać o ich realne wyznaczanie | fot.: materiał partnera

Jak realizować cele w organizacji?

Wyznaczanie i realizowanie celów to podstawowe zadanie każdej organizacji, która chce osiągnąć sukces. Oba te działania muszą być jednak przeprowadzone prawidłowo, aby dać oczekiwane wyniki. W jaki sposób organizacja może wspierać realizację celów?

Cele muszą być realne

Aby realizacja celów była w ogóle możliwa, firma musi przede wszystkim zadbać o ich realne wyznaczanie. Oznacza to przede wszystkim o ich osadzenie w czasie, tj. wyznaczanie terminów. Ponadto cele muszą być konkretne, tzn. firma musi jasno określić, co uznaje za spełnienie celu, a co nie. W związku z tym ważne, aby w miarę możliwości cele były mierzalne, wówczas ich weryfikacja jest prostsza i szybsza.

Poza tym warto planować cele tak, aby były ciekawym wyzwaniem. Nie mogą być więc za proste do zrealizowania, ponieważ nie spełniają swojej funkcji i prawdopodobnie nie przysługują się rozwojowi firmy. Cele zbyt wygórowane mogą natomiast działać demotywująco. Jednocześnie organizacje powinny być elastyczne w planowaniu i zakładaniu, np. wzrostu, gdyż nagłe wahania na rynku mogą sprawić, że cele bardzo szybko się zdezaktualizują.

Komunikacja firmowa

Pracownicy muszą być precyzyjnie informowani na temat kwestii związanych z wyznaczaniem i realizowaniem celów. Po pierwsze, istotne jest osadzenie ich w misji i wizji przedsiębiorstwa, a także w strategii. Pozwala to w sensowny sposób umotywować cele na poziomie indywidualnym czy grupowym, gdyż każdy z nich powinien być wpisany w zbiorczy cel dla całej organizacji. Po drugie, warunki realizacji, a co za tym idzie, zasady wynagrodzenia i ewentualnych konsekwencji, również powinny być jasne. Oczywiście komunikacja nie powinna pomijać kwestii związanych z feedbackiem, który pod żadnym pozorem nie powinien przybierać odcieni mikrozarządzania.

Istotna jest także odpowiednie motywowanie pracowników w realizację celów. Poza wspomnianą komunikacją, która ucina plotki i niepewność, warto zaufać ludziom i przekazać im odpowiedzialność i inicjatywę w opracowaniu metod realizacji celów. Organizacje, które są zorientowane na ludzi, powinny także zadbać o obecność empatycznego przywództwa i budowanie inkluzywnego środowiska, w którym każdy jest wysłuchany i zrozumiany. 

Zadania liderów

Jednym z istotnych obowiązków kadry zarządzającej jest weryfikacja i śledzenie postępów w realizacji celów. Na barkach menedżerów spoczywają nie tylko kwestie techniczne, ale także związane z ludzkim podejściem do zadań, które wykonują pracownicy. Nowoczesny lider jest coachem, który aktywnie wspiera rozwój współpracowników. Realizacja celów jest też elementem rozwojowym, jednak bez kultury organizacyjnej, która wzmacnia samodzielne działanie i zaufanie między pracownikami, trudno mówić tu o sukcesie.

W tym kontekście Impact proponuje programy rozwojowe, które adresują realizację celów w organizacjach. Dzięki efektywnym programom rozwojowym można uruchomić proces transformacji, który znacząco wpłynie na efektywność firmy w pożądanym obszarze.

Przeczytaj również: https://impactinternational.com/pl/blog/co-robic-aby-realizacja-celow-w-organizacji-byla-efektywna

Materiał partnera

Sprawdź także

rekrutacja managera

Manager poszukiwany! Jak znaleźć lidera zespołu w 2021?

Powodzenie i rozwój firmy zależą nie tylko od dobrego pomysłu na działalność, atrakcyjnej oferty i …