kariera w pedagogice
Uczelnie starają się przystosować studia pedagogiczne do potrzeb rynku pracy – głównie za sprawą specjalności, które przygotowują do pracy na konkretnych stanowiskach | fot.: pixabay

Pedagogika – brama do pracy z pasją czy ślepa uliczka?

Wokół studiowania kierunków pedagogicznych narosło sporo kontrowersji. Wiele osób uważa, że pedagogika to kierunek bez żadnych perspektyw (głównie ze względu na sytuację w sektorze publicznym). Inni z kolei uważają, że studiowanie pedagogiki może być przepustką do angażującej pracy, w której cały czas trzeba podnosić swoje umiejętności.

Czy pedagodzy mają problem z zatrudnieniem?

Po pierwsze trzeba rozróżnić dwie kwestie. Pedagog to z założenia osoba, która jest przygotowana do pracy w szkole, ale z najmłodszymi dziećmi – czyli do nauczania początkowego. Osoby, które ukończyły pedagogikę, a chcą uczyć konkretnych przedmiotów w starszych klasach, powinny ukończyć studia kierunkowe lub studia podyplomowe. Pedagogami nazywa się zatem wszystkie osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą w szkole, mimo że w rzeczywistości pedagodzy nie są przygotowani do nauczania np. biologii czy historii (chyba, że dodatkowo ukończyli odpowiednie studia). Pedagog może być zatrudniony także w przedszkolu, szkole specjalnej czy jakimkolwiek innym ośrodku, w którym pracuje się z dziećmi i młodzieżą. Coraz częściej pedagodzy znajdują zatrudnienie także w instytucjach publicznych i firmach, których usługi są skierowane do najmłodszych i ich rodziców (np. szkoły kreatywności itd.).

Specjalności odpowiadające potrzebom rynku pracy

Uczelnie starają się przystosować studia pedagogiczne do potrzeb rynku pracy – głównie za sprawą specjalności, które przygotowują do pracy na konkretnych stanowiskach. Przykładem może być pedagogika szkolna z treningiem kreatywności, proponowana przez Wyższą Szkołę Bankową, zwłaszcza, że mamy teraz do czynienia z profesjonalizacją kreatywności i wykorzystywaniem jej w metodyce nauczania. Inną ciekawą propozycją może być pedagogika o specjalności, która pozwala na późniejszą pracę z osobami niedostosowanymi społecznie czy osobami uzależnionymi. Absolwent takiego kierunku jest przygotowany do pracy w specjalnych ośrodkach, także z osobami dorosłymi. Coraz większą popularność zdobywają również specjalności związane z terapią pedagogiczną. Przykładowy program wymienionych specjalności można znaleźć np. na stronie WSB > Studia I Stopnia > Kierunki i Specjalności > Pedagogika .

O studiach pedagogicznych powinny zatem pomyśleć osoby, które mają konkretny pomysł na siebie i swoją przyszłość zawodową – dzięki temu nie będą mieć problemów z odnalezieniem się na rynku pracy. Przed złożeniem aplikacji na studia warto też dokładnie zapoznać się z programem przyszłych zajęć – to pozwoli uniknąć niepotrzebnych rozczarowań.

Artykuł sponsorowany

Sprawdź także

lektor języka angielskiego

Gdzie szukać pracy jako lektor języka angielskiego?

Lektorzy języka angielskiego nadal są poszukiwani na rynku pracy. Wbrew pozorom po studiach filologicznych nie …