kariera w pedagogice
Uczelnie starają się przystosować studia pedagogiczne do potrzeb rynku pracy – głównie za sprawą specjalności, które przygotowują do pracy na konkretnych stanowiskach | fot.: pixabay

Pedagogika – brama do pracy z pasją czy ślepa uliczka?

Wokół studiowania kierunków pedagogicznych narosło sporo kontrowersji. Wiele osób uważa, że pedagogika to kierunek bez żadnych perspektyw (głównie ze względu na sytuację w sektorze publicznym). Inni z kolei uważają, że studiowanie pedagogiki może być przepustką do angażującej pracy, w której cały czas trzeba podnosić swoje umiejętności.

Czy pedagodzy mają problem z zatrudnieniem?

Po pierwsze trzeba rozróżnić dwie kwestie. Pedagog to z założenia osoba, która jest przygotowana do pracy w szkole, ale z najmłodszymi dziećmi – czyli do nauczania początkowego. Osoby, które ukończyły pedagogikę, a chcą uczyć konkretnych przedmiotów w starszych klasach, powinny ukończyć studia kierunkowe lub studia podyplomowe. Pedagogami nazywa się zatem wszystkie osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą w szkole, mimo że w rzeczywistości pedagodzy nie są przygotowani do nauczania np. biologii czy historii (chyba, że dodatkowo ukończyli odpowiednie studia). Pedagog może być zatrudniony także w przedszkolu, szkole specjalnej czy jakimkolwiek innym ośrodku, w którym pracuje się z dziećmi i młodzieżą. Coraz częściej pedagodzy znajdują zatrudnienie także w instytucjach publicznych i firmach, których usługi są skierowane do najmłodszych i ich rodziców (np. szkoły kreatywności itd.).

Specjalności odpowiadające potrzebom rynku pracy

Uczelnie starają się przystosować studia pedagogiczne do potrzeb rynku pracy – głównie za sprawą specjalności, które przygotowują do pracy na konkretnych stanowiskach. Przykładem może być pedagogika szkolna z treningiem kreatywności, proponowana przez Wyższą Szkołę Bankową, zwłaszcza, że mamy teraz do czynienia z profesjonalizacją kreatywności i wykorzystywaniem jej w metodyce nauczania. Inną ciekawą propozycją może być pedagogika o specjalności, która pozwala na późniejszą pracę z osobami niedostosowanymi społecznie czy osobami uzależnionymi. Absolwent takiego kierunku jest przygotowany do pracy w specjalnych ośrodkach, także z osobami dorosłymi. Coraz większą popularność zdobywają również specjalności związane z terapią pedagogiczną. Przykładowy program wymienionych specjalności można znaleźć np. na stronie WSB > Studia I Stopnia > Kierunki i Specjalności > Pedagogika .

O studiach pedagogicznych powinny zatem pomyśleć osoby, które mają konkretny pomysł na siebie i swoją przyszłość zawodową – dzięki temu nie będą mieć problemów z odnalezieniem się na rynku pracy. Przed złożeniem aplikacji na studia warto też dokładnie zapoznać się z programem przyszłych zajęć – to pozwoli uniknąć niepotrzebnych rozczarowań.

Artykuł sponsorowany

Sprawdź także

kurs kosmetyczny

Zawodowy kurs kosmetyczny – dla kogo?

Zawodowy kurs kosmetyczny realizowany przez ośrodek szkoleniowy Victoria Derm w Warszawie to idealny wybór dla …