pożyczka dla zadłużonych
Wraz z powstaniem zadłużenia nasze szanse na otrzymanie finansowania drastycznie maleją. Szczególnie jeśli chcielibyśmy starać się o kredyt w banku | fot.: materiał partnera zewnętrznego

W jakim przypadku osoba zadłużona może otrzymać pożyczkę?

Większość konsumentów, gdy otrzyma kredyt lub pożyczkę ma w planach ją spłacić, zgodnie z przyjętym w umowie harmonogramem. Niestety, jak to w życiu bywa, plany nie zawsze pokrywają się z rzeczywistością. Losowe sytuacje, pilne wydatki, choroba lub zwolnienie z pracy uniemożliwiają nam spłatę zaciągniętych zobowiązań. Kiedy możemy powiedzieć, że mamy dług, a kiedy że jesteśmy zadłużeni? W którym przypadku możemy starać się o przyznanie dodatkowych środków? Jakie musimy spełnić kryteria?

Czym charakteryzuje się osoba zadłużona?

Czy jeśli jesteśmy w trakcie spłaty zobowiązania, to jesteśmy zadłużeni, czy po prostu mamy dług? Jak do rozróżnienia tej terminologii podchodzą firmy finansowe? Choć oba pojęcia brzmią bardzo podobnie, to istnieje między nimi dość znacząca różnica. Dłużnikiem jesteśmy wówczas, gdy posiadamy dług. Nie ma znaczenia, czy jest to kredyt, chwilówka, czy pożyczka ratalna. W monecie podpisania umowy z bankiem lub firmą pozabankową stajemy się dłużnikami.

Zadłużeni natomiast będziemy w przypadku, gdy swojego długu nie spłacamy. Inaczej mówiąc, o zadłużeniu możemy mówić wówczas, gdy nie wywiązujemy się z podpisanej umowy. Na ogół każdy brak spłaty zobowiązania lub spóźnienie ze spłatą raty odnotowane jest przez Biuro Informacji Kredytowej. Wszystkie banki i część pozabankowych firm pożyczkowych o opóźnieniach w spłacie informuje BIK lub inne pokrewne instytucje. W ten sposób dba się o bezpieczeństwo firm finansowych, a także konsumentów.

W jakim celu powstało Biuro Informacji Kredytowej i instytucje pokrewne?

W tym momencie może nam się nasunąć pytanie, jak to możliwe, że przez negatywny wpis do BIK dba się o konsumentów? Nawet teraz pomimo działań BIK zdarzają się sytuacje, w której konsumenci nadmiernie się zadłużają i wpadają w tzw. spiralę zadłużenia. To między innymi w celu wyeliminowania takich przykrych konsekwencji, banki i firmy pożyczkowe informują BIK, że dany konsument jest niewypłacalny. Jeśli ktoś zaciąga zobowiązanie, bo nie jest w stanie spłacić poprzedniej pożyczki lub kredytu, istnieje podejrzenie, że z kolejnym obciążeniem będzie podobnie. Im mniejsze zadłużanie, tym większe szanse, że konsument poradzi sobie z jego spłatą.

Z drugiej strony przed powstaniem Biura Informacji Kredytowej i podobnych firm, banki i instytucje pozabankowe miały poważne problemy z nieuczciwymi konsumentami. Zdarzały się bowiem sytuacje, w których jeden konsument złożył wnioski o przyznanie środków do kilku banków i firm pożyczkowych jednocześnie. Jeśli udało mu się pozyskać środki z kilkunastu instytucji, ślad o nim ginął. Natomiast firmy finansowe zostawały z niespłaconymi zobowiązaniami i sporymi kosztami, które nie miały szans na zwrot.

Obecnie BIK i inne biura informacji kredytowej i gospodarczej ściśle współpracują z różnymi instytucjami finansowymi. BIK i inne gromadzą i przetwarzają otrzymane informacje o konsumentach i na wniosek udostępniają zebrane wiadomości. BIK generuje również specjalny raport BIK, w którym opisuje historię spłaty zobowiązań danej osoby. Ponadto za pomocą specjalnego algorytmu szacuje, jakie są szanse danej osoby, na spłatę zobowiązania w przyszłości. Taka ocena punktowa nazywana jest scoringiem BIK. Więcej na temat Biura Informacji Kredytowej, szans na bezpieczne pożyczki możemy przeczytać na stronie internetowej lendup.pl

Czy będąc zadłużonym możemy otrzymać kredyt, lub pożyczkę pozabankową?

Wraz z powstaniem zadłużenia nasze szanse na otrzymanie finansowania drastycznie maleją. Szczególnie jeśli chcielibyśmy starać się o kredyt w banku. Banki zobligowane są do wysyłania raportów o przebiegu spłat kredytów, a także do sprawdzania historii zadłużenia wszystkich osób, które o kredyt wnioskują. Jeśli zatem nasz dług widnieje w raporcie BIK na czerwono, praktycznie nie możemy liczyć na dodatkową gotówkę, niezależnie od tego, w jakim banku złożymy wniosek. Dlaczego? Banki podlegają pod kontrolę Komisji Nadzoru Finansowego. KNF wprowadziła natomiast zakaz udzielania finansowania osobom, których historia pokazuje, że nie wywiązują się z zawartych umów. Tym sposobem ogranicza się ryzyko kredytowe, czyli prawdopodobieństwo braku spłaty zaciągniętego długu.

Nieco inaczej kształtowało się stanowisko firm pożyczkowych. Niedawno wprowadzono jednak nowelizację ustawy antylichwiarskiej, w której pożyczkodawcy zobligowani są do badania zdolności kredytowej. Wcześniej firmy pożyczkowe udzielały finansowania na zasadach przyjętych wewnątrz danej instytucji. Niekiedy udzielały również pożyczek osobom zadłużonym.

W jakim przypadku osoba zadłużona może otrzymać pożyczkę?

Czy w związku z przyjętymi zmianami firmy pożyczkowej nie udzielają już pożyczek na starych zasadach? Pożyczki dla zadłużonych nadal istnieją. Jednak jeśli firma pożyczkowa udzieliła wsparcia bez badania zdolności kredytowej wnioskodawcy, lub osobie, która miała zaległości w spłacie aktualnych zobowiązań, które przekraczają 6 miesięcy, a pożyczka nie została przeznaczona na ich spłatę, to pożyczkodawca nie może takiej wierzytelności zbyć. Oznacza to, że nie będzie mógł sprzedać długu np. do firmy windykacyjnej, lub dochodzić spłaty pożyczki. Pożyczka dla zadłużonych będzie zatem dużo trudniejsza do pozyskania, jednak z pewnością nie będzie niemożliwa. Nowelizacja ustawy została wprowadzona 18 grudnia 2022 roku, jest więc stosunkowo nowa. Nie wiadomo dokładnie, jakie rozwiązania mają zamiar wprowadzić pożyczkodawcy. Możliwe, że część firm pożyczkowych w obawie o zbyt duże ryzyko zrezygnuje z udzielania pożyczek osobom zadłużonym.

Jeśli znaleźliśmy się w sytuacji, w której potrzebujemy gotówki, a już jesteśmy obciążeni długiem, możemy poszukać zobowiązań, które udzielane są z dodatkowym zabezpieczeniem. Zabezpieczeniem tym może być poręczyciel, kiedyś znany pod nazwą żyrant. Innym sposobem zabezpieczenia jest np. zastaw wartościowego przedmiotu, np. samochodu lub sprzętu RTV. Jeśli jednak nie mamy pewności, że zobowiązanie spłacimy, lepiej z niego zrezygnować.

Jakie trzeba spełnić kryteria, aby otrzymać pożyczkę?

Dla każdej instytucji finansowej najważniejszym kryterium jest zdolność kredytowa. Za zdolność kredytową uznaje się możliwość spłaty zobowiązania w terminie. Jeśli posiadamy wiele obciążeń, nasze szanse na nową pożyczkę lub kredyt maleją. Obecnie wszystkie banki i niemal wszystkie firmy pożyczkowe sprawdzają historię kredytową w bazie BIK lub innej bazie informacji kredytowej i gospodarczej.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

rrso

Czym jest RRSO i jak wpływa na koszt pożyczki?

Szybkie pożyczki przez internet to wygodny sposób na pozyskanie pieniędzy. Korzystamy z nich, gdy pojawiają …