widok na fakturę na laptopie
Na mocy umowy faktoringu przedsiębiorca sprzedaje faktorowi nieprzedawnioną wierzytelność i przenosi na niego w drodze cesji prawa do dochodzenia roszczenia | fot.: stock.adobe.com

Faktoring jako źródło finansowania. Jak to działa?

Zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej są wykorzystywane przez przedsiębiorców jako sposób na poprawę płynności finansowej firmy i dofinansowanie bieżących inwestycji. Oprócz powszechnie znanych sposobów finansowania, jak kredyt, leasing czy pożyczka można wskazać także faktoring. To nowoczesne rozwiązanie nie tylko ułatwia odzyskanie zaległych należności, ale pomaga również zoptymalizować wydatki i inwestycje. Jak działa to rozwiązanie?

Czym jest faktoring?

Pod pojęciem faktoringu rozumie się umowę zawartą pomiędzy faktorem a faktorantem. Faktorem najczęściej będzie bank, choć coraz więcej wyspecjalizowanych firm, jak Finea, zajmuje się obrotem wierzytelnościami. Faktorant to inaczej przedsiębiorca, który usiłuje odzyskać od swoich kontrahentów należności wynikające z wystawionych faktur.

Na mocy umowy faktoringu przedsiębiorca sprzedaje faktorowi nieprzedawnioną wierzytelność i przenosi na niego w drodze cesji prawa do dochodzenia roszczenia. W ten sposób to faktor staje się wierzycielem dłużnika faktoranta.

Jak działa faktoring?

Przed zawarciem umowy cesji wierzytelności faktor każdorazowo ocenia rentowność transakcji, weryfikuje przedawnienie zobowiązania i wycenia wierzytelność z potrąceniem swojej prowizji. Najczęściej wypłacona kwota stanowi procent wartości wskazanej na fakturze. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje gotówkę bez konieczności dochodzenia swoich praw na drodze sądowej i nie ryzykuje, że upływ czasu uprawni dłużnika do podniesienia zarzutu przedawnienia.

To rozwiązanie sprawdza się m.in. w przypadku faktur o wydłużonym terminie płatności (np. 45 lub 90 dni), które są bardzo często stosowane w stosunku do podwykonawców dużych inwestycji budowlanych. Sprzedaż faktury pozwala na szybkie otrzymanie pieniędzy i pozbycie się potencjalnego problemu, ponieważ dłużnik zostanie poinformowany o cesji wierzytelności na rzecz faktora i to z nim będzie się musiał rozliczyć.

Jakie są plusy faktoringu?

Główną zaletą jest możliwość szybkiego i łatwego pozyskania funduszy na prowadzenie oraz rozwój działalności gospodarczej. Zawierając umowę faktoringu, przedsiębiorca nie musi się obawiać nierzetelności dłużnika, konieczności skierowania sprawy do sądu i związanych z tym kosztów.

Faktoring nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, więc firma nadal może ubiegać się o innego rodzaju finansowanie zewnętrzne (np. kredyt). Co więcej, firmy faktoringowe badają zarówno kondycję klienta, jak i jego dłużnika. Co więcej, nawet jeśli kondycja klienta nie jest dobra, to nie przekreśla to szans przedsiębiorstwa na uzyskanie faktoringu!

Korzystanie z usług faktoringu nie wymaga żadnych zabezpieczeń po stronie przedsiębiorcy (takich jak hipoteka, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie).

Szukasz profesjonalnego faktora, który sfinansuje Twoje faktury, wypłacając nawet 100% kwoty? Zaufaj marce Finea, przestań martwić się o wypłacalność swoich dłużników i rozwiń swoją działalność.

Materiał partnera

Sprawdź także

kalkulator faktoring

Faktoring – ile to kosztuje i które opcje płatności są najkorzystniejsze? 

Faktoring jest jednym z narzędzi, które pozwalają przedsiębiorcom zwiększyć płynność finansową i ograniczyć ryzyko związane …