koszty faktoringu
Koszty faktoringu w dużej mierze zależą od rodzaju podpisanej umowy na usługi faktoringowe | fot.: materiał partnera

Faktoring krok po kroku

Firmy faktoringowe to instytucje finansowe, zapewniające szybki dostęp do środków finansowych. Specjalizują się w zakupie wierzytelności od innych firm. Pozwalają uniknąć problemów z regularnym pokrywaniem bieżących zobowiązań. Dzięki ich usługom nie trzeba pośpieszać kontrahenta z odroczonym terminem płatności wynoszącym nawet 120 dni. Usługi faktoringu gwarantują szybki dostęp do środków pieniężnych, na które zazwyczaj trzeba byłoby czekać miesiącami. Takie zamrożone środki mogą znacząco utrudniać prowadzenie dobrze prosperującego biznesu. Usługa faktoringu zapewni natychmiastowy przepływ gotówki i będzie wygodnym rozwiązaniem.

Na czym polega faktoring oraz czy warto zatrudnić firmę faktoringową?

Każdy, kto prowadzi firmę, wie jak ważna jest płynność finansowa. W pierwszej kolejności trzeba klienta zdobyć. Następnie po uzgodnieniu wszystkich szczegółów produkt lub usługa zostaje sprzedana. Na tej podstawie przedsiębiorca wystawia FV z terminem płatności od trzydziestu, do nawet stu dwudziestu dni. Mogłoby się wydawać, że na tym etapie trzeba się uzbroić w cierpliwość i pokornie czekać. Nic bardziej mylnego. Tu z pomocą przychodzą firmy faktoringowe, które zapewniają finansowanie dla firm mających zaległe płatności od swoich klientów, ale potrzebujących natychmiastowego przepływu gotówki. Faktoring polega na wykupieniu od przedsiębiorcy faktur, które nie są przeterminowane, ale mają odroczony termin płatności. Zamiast czekać i tracić płynność finansową można nawiązać współpracę z firmą faktoringową, to do niej przesłać problematyczną fakturę. W odpowiedzi otrzymamy zaliczkę faktoringową, która będzie wynosiła około 80% – 90% wartości brutto. Przelew może nastąpić nawet w ten sam dzień. W zależności od warunków podpisanej umowy faktoringowej będziemy musieli opłacić prowizję i stosowne odsetki. Oczywiście będzie je można wpisać w koszty uzyskania przychodu, co naturalnie zmniejszy koszt faktoringu. Druga część należności będzie wypłacona po tym, jak kontrahent wykona przelew. Finansowanie faktur w ten sposób zmniejsza ryzyko pojawienia się płatniczych zatorów, a jednocześnie pozwala na udzielanie kredytu kupieckiego zaufanym kontrahentom.

Strony biorące udział w faktoringu

W faktoringu prowadzącym do płynności finansowej biorą udział trzy podmioty. Klient, firma faktoringowa i płatnik wierzytelności. Klient to inaczej przedsiębiorca, który posiada wierzytelności od swoich kontrahentów (np. faktury) i chce je zrealizować wcześniej, niż wynika to z terminów płatności. Klient dokonuje cesji wierzytelności firmie faktoringowej w zamian za natychmiastowe finansowanie. Drugi podmiot biorący udział w tym przedsięwzięciu to firma faktoringowa, czyli nabywca wierzytelności. Jest ona instytucją finansową, która dokonuje zakupu wierzytelności od klientów. Firma faktoringowa przejmuje odpowiedzialność za odzyskanie wierzytelności i może pobierać od klienta opłaty za swoje usługi. Trzeci podmiot biorący udział w faktoringu to dłużnik zobowiązany do zapłaty faktury za dostarczone towary lub usługi. W momencie sprzedaży wierzytelności, dłużnik staje się dłużnikiem firmy faktoringowej, a nie klienta. W procesie faktoringu, firma faktoringowa przejmuje wierzytelność od klienta, a następnie wykorzystuje swoje zdolności finansowe i umiejętności w zakresie odzyskiwania długów, aby uzyskać spłatę od dłużnika. W ten sposób faktoring umożliwia klientom szybkie pozyskanie środków finansowych oraz minimalizuje ryzyko związane z niespłacalnością dłużników.

Faktoring dla firm niepełny oraz faktoring pełny. Jaka jest różnica?

Koszty faktoringu w dużej mierze zależą od rodzaju podpisanej umowy na usługi faktoringowe. Możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje: faktoring pełny i faktoring niepełny. Ten pierwszy jest opcją droższą, ale w pełni kompleksową. Zajmuje się obsługą finansową i operacyjną sprzedaży wierzytelności przez klienta. Firma faktoringowa przejmuje od klienta nie tylko ryzyko niespłacalności wierzytelności, ale także zajmuje się obsługą księgową, monitorowaniem terminów płatności, przesyłaniem wezwań do zapłaty oraz odzyskiwaniem niespłaconych wierzytelności. Klient otrzymuje od firmy faktoringowej finansowanie na zasadzie faktoringu oraz pełną obsługę swoich wierzytelności. Drugi rodzaj faktoringu to wariant niepełny, który jest formą finansowania, gdzie firma faktoringowa kupuje wierzytelności od klienta, ale jednocześnie klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów niespłacalnych wierzytelności. W praktyce oznacza to, że klient ponosi ryzyko związane z niespłacalnością wierzytelności, a firma faktoringowa zajmuje się tylko ich zakupem i obsługą księgową. Faktoring niepełny jest zwykle korzystny finansowo, ale wiąże się z większym ryzykiem. Wybór między faktoringiem pełnym wiążącym się z całkowitym przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta, a niepełnym zależy od potrzeb i preferencji klienta, a także od sytuacji finansowej i ryzyka związanego z wierzytelnościami. Faktoring pełny może być korzystniejszy dla firm, które potrzebują pełnej obsługi finansowej i operacyjnej swoich wierzytelności, natomiast faktoring niepełny może być lepszym rozwiązaniem dla firm, które chcą ograniczyć koszty i same zajmować się obsługą swoich wierzytelności.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

widok na fakturę na laptopie

Faktoring jako źródło finansowania. Jak to działa?

Zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej są wykorzystywane przez przedsiębiorców jako sposób na poprawę płynności finansowej …