studentka nad starą księgą
Badania inteligencji, nazywane również pomiarem inteligencji pozwala na otrzymanie syntetycznej informacji, czy dana osoba radzi sobie z zadaniami natury werbalnej oraz niewerbalnej | fot.: stock.adobe.com

Na czym dokładnie polegają testy na inteligencję?

Wielokrotnie podczas niezobowiązujących rozmów, podczas czytania wszelkiego rodzaju artykułów, czy nawet w serialach przewija się pojęcie IQ. Co to tak naprawdę oznacza? IQ to nic innego jak iloraz inteligencji, który może zostać poddany każdy z nas. W przeszłości nie do pomyślenia było, żeby była możliwość w obiektywny sposób obliczenia ilorazu inteligencji każdej osoby. Obecnie jednak istnieje taka możliwość. Czym dokładnie są testy na inteligencje? W jaki sposób można zbadać inteligencję? Jak kształtują się różne kategorie inteligencji? 

Czym są badania na inteligencje?

Badania inteligencji, nazywane również pomiarem inteligencji pozwala na otrzymanie syntetycznej informacji, czy dana osoba radzi sobie z zadaniami natury werbalnej oraz niewerbalnej. Jako zadania werbalne możemy wymienić wszystkie te umysłowe wyzwania, które wymagają od nas wykorzystania mowy. Niewerbalne to wykonywanie czynności bez użycia mowy. Tego typu badanie na inteligencje nie jest rozwiązaniem uniwersalnym – sam pomiar powinien być dostosowany do konkretnej grupy wiekowej. Badanie inteligencji jest coraz częściej wykorzystywane powszechnie w psychologii, gdzie taki pomiar może być uzasadnioną podstawą do stwierdzenia trudności, jakie dotykają osoby w różnym wieku.

W jaki sposób wykonuje się badania na inteligencje?

W internecie możemy spotkać bardzo wiele różnych rodzajów testów IQ, jednak nigdy nie mamy pewności, że źródło takiego testu oraz jego wynik jest miarodajny. W celu poprawnego zmierzenia swojej inteligencji należy sięgnąć po profesjonalne metody. Jedną z najpopularniejszych metod jest Skala Inteligencji Wechslera, której przebieg składa się z 11 testów. Zakres testu jest bardzo szeroki i może składać się zarówno z odpowiedzi na różne pytania, jak i wytłumaczenie pewnych zjawisk. Pierwsza część badania zgodnego ze Skalą Inteligencji Wechslera jest werbalna. Druga część to natomiast zestaw testów niewerbalnych. W tym przypadku wiele zadań może być dodatkowo sprawdzanych pod kątem szybkości ich wykonania. Rezultatem badania jest podanie ilorazu inteligencji wraz z porównaniem do średniej osób w podobnym wieku. Innym, równie popularnym sposobem na zmierzenie inteligencji jest Test Matryc Ravena, która stanowi test, w którym zadaniem osoby sprawdzanej jest identyfikacja zależności i relacji pomiędzy konkretnymi wzorami lub schematami. To właśnie Test Matryc Ravena możemy często wykonać za pośrednictwem internetu.

Jakie są kategorie inteligencji?

Wynik badania inteligencji przeprowadzonego przez profesjonalistę to nie tylko sucha informacja o ilorazie inteligencji. Wykonując tego typu badanie na dziecku, możemy dodatkowo otrzymać informację o tym, jaki typ inteligencji posiada nasze dziecko. Ta informacja może nakierować nas na ścieżkę, jaką w przyszłości powinno obrać nasze dziecko. Nie jest to oczywiście informacja jednoznaczna, jednak może stanowić cenną wskazówkę w obszarze dalszego rozwoju dziecka. Możemy wyróżnić inteligencję językową, inteligencję matematyczną, inteligencję muzyczną, inteligencję przestrzenną, inteligencję ruchową, a także inteligencję przyrodniczą, interpersonalną i intrapersonalną.

ŁNA