500 złotych na dziecko
Program Rodzina 500 Plus to sztandarowy projekt rządu Prawa i Sprawiedliwości | fot.: Fotolia

Program 500 Plus Dla kogo pieniądze?

Rodzina 500 Plus to, jak powiedziała sama premier – Beata Szydło najważniejszy projekt rządu Prawa i Sprawiedliwości. W założeniu ma zachęcić Polaków i Polki do posiadania dzieci  (średnia ilość urodzeń to 1,3 dziecka na każdą kobietę), ale także pobudzić gospodarkę. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę 17.lutego. Pierwsze pieniądze do rodzin objętych programem popłyną najprawdopodobniej w kwietniu.

Dla kogo 500 złotych?

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych miesięcznie przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko, bez względu na kryterium dochodowe. O świadczenie mogą się ubiegać zarówno rodzice, jak i jeden rodzic, albo też opiekunowie prawni i faktyczni opiekunowie dziecka. Pieniądze przysługują rodzinom do ukończenia 18 roku życia dziecka. Będą się mogli o nie ubiegać wszyscy obywatele Polski i cudzoziemcy zatrudnieni w naszym kraju.

W przypadku rodzin, które chcą otrzymywać pieniądze także na pierwsze dziecko, istotny będzie dochód na członka rodziny, który nie może przekraczać 800 złotych lub 1200 złotych, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Jeśli zajdzie uzasadnione podejrzenie, że rządowe środki są marnotrawione (póki co nie ma dokładnej definicji marnotrawstwa pieniędzy), świadczenie zostanie wstrzymane lub przekazywane w formie rzeczowej. Osoby, które niesłusznie będą korzystały z programu, zostaną wezwane do zwrotu świadczenia wraz z ustawowymi odsetkami.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Rodzice nie mają prawa do pobierania świadczeń, jeśli:

  • w przypadku dwójki dzieci: starsze osiągnęło pełnoletniość, w przypadku trójki: jeśli dwoje dzieci mają ukończone 18 lat, itd. W rozumieniu ustawy dziecko, które osiągnęło pełnoletność nie jest liczone do programu.
  • jeśli dziecko jest w związku małżeńskim
  • jeśli dziecko samo ma dziecko
  • jeśli rodzice pobierają świadczenia na dziecko za granicą
  • jeśli dziecko przebywa w całodobowej placówce, która zapewnia utrzymanie

Start programu i pierwsze wypłaty

Pierwszy okres funkcjonowania Programu Rodzina 500 Plus obejmie najprawdopodobniej terminy od 1.01.2016 do 31.10.2016 roku. Pierwsze wypłaty ruszą od kwietnia (także za I kwartał 2016 roku) i będą wypłacane najpóźniej do końca miesiąca, za który zostały przyznane. Wypłata świadczeń będzie trwała przez rok od złożenia poprawnie wypełnionego wniosku, następnie będzie należało złożyć kolejny.

Wniosek o wypłatę

Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać w urzędzie gminy lub miasta. We wniosku znajdą się następujące dane:

  • imię, nazwisko, pesel i datę urodzenia rodzica ubiegającego się o wypłatę
  • imię, nazwisko, datę urodzenia i pesel dzieci znajdujących się pod opieka rodzica
  • w przypadku kryterium dochodowego, do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty poświadczające dochody rodziny

Według wstępnych ustaleń, pojawi się także możliwość składania wniosków bez wizyty w urzędzie – drogą internetową za pośrednictwem banków.

Kto sfinansuje Program Rodzina 500 Plus?

Wszystkie koszty związane z przyznawaniem świadczeń oraz same zasiłki będą finansowane z budżetu Państwa.

RED

Sprawdź także

Przywrócenie niższego wieku emerytalnego

Sejm: będziemy pracować krócej

Prezydencki projekt ustawy przywracający niższy wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat …