jak uzyskać pozwolenie na broń
Pozwolenie na broń wydaje się tylko do konkretnych celów, np. łowieckich. Należy przejść badanie psychologiczne, lekarskie, a także zaliczyć pozytywnie sprawdzian na strzelnicy | fot.: Fotolia

Jak uzyskać pozwolenie na broń i ile to kosztuje?

Każdy z nas może wybrać się na strzelnicę i postrzelać do celu pod okiem instruktora. Jeśli jednak chcemy mieć własną broń i nosić ją ze sobą, powinniśmy uzyskać specjalny dokument. Pozwolenie na broń wydają komendy wojewódzkie policji w ramach postępowania administracyjnego. Koniecznym warunkiem jest, aby osoba wnioskująca nie była zagrożeniem dla samego siebie, innych, a także podała konkretną przyczynę chęci posiadania broni.

Pozwolenie na broń wydaje się tylko do konkretnych celów, np. łowieckich. Należy przejść badanie psychologiczne, lekarskie, a także zaliczyć pozytywnie sprawdzian na strzelnicy. Koszt samych opłat za badania i resztę procedury to ponad 1000 zł, a najtańszą broń bojową kupimy za ok. 500 zł.

Broń tylko do konkretnych celów

Aby uzyskać pozwolenie na broń, należy uprzednio wykazać konkretny cel składania takiego wniosku. Ustawa przewiduje posiadanie broni do celów:

  • ochrony osób i mienia,
  • ochrony osobistej,
  • sportowych,
  • łowieckich,
  • szkoleniowych,
  • kolekcjonerskich,
  • rekonstrukcji historycznych,
  • pamiątkowych.

Przy czym, aby uzyskać pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej wnioskodawca musi wykazać ,,stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie własnego życia, lub mienia”, co nie jest takie proste. Dlatego też najczęstszym motywem uzyskania pozwolenia na broń, jest użytkowanie jej do celów sportowych. Warunkiem jest tu czynne członkostwo w szeregach klubu strzeleckiego, posiadanie patentu strzeleckiego i licencji strzeleckiej. Dopiero mając te wszystkie uprawnienia możemy starać się o pozwolenie na broń.

Wniosek do komendy wojewódzkiej policji

Starając się o jakikolwiek rodzaj pozwolenia na broń, powinniśmy po pierwsze złożyć wniosek do komendy wojewódzkiej policji. Wzór wniosku można znaleźć na stronie komendy wojewódzkiej policji. Do dokumentu dołączamy orzeczenie psychologiczne i lekarskie, które potwierdzają zdolność do posiadania broni. Takie orzeczenie nie może być wydane wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o pozwolenie. W komendzie wojewódzkiej należy uiścić dwie opłaty. Są to odpowiednio: 242 zł za wydanie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na broń, a także 17 zł tak zwanej opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia, które uprawnia do zakupu broni.

Badanie psychologiczne i lekarskie

Każda osoba, która zamierza złożyć wniosek o pozwolenie na broń musi poddać się badaniom psychologicznym i lekarskim. Badanie psychologiczne to przede wszystkim określenie poziomu rozwoju intelektualnego wnioskodawcy i odpowiedni opis jego osobowości z uwzględnieniem jego zachowań w sytuacjach stresujących. Badanie lekarskie to z kolei ogólna ocena stanu zdrowia wnioskodawcy, z uwzględnieniem jego układu nerwowego, stanu narządu słuchu, stanu psychicznego, a także układu ruchu. Jeżeli lekarz uzna to za niezbędne, może skierować wnioskodawcę na badania okulistyczne, psychiatryczne, lub do innego specjalisty.

Koszt obu wyżej wymienionych badań to ok. 400 zł. Takie badania należy powtarzać raz na 5 lat.

Test i sprawdzian strzelecki

Osoba wnioskująca o pozwolenie na broń, ma obowiązek pozytywnego zdania egzaminu z przepisów odnośnie posiadania broni i jej właściwego używania. Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez komendę wojewódzką policji.

Egzamin ten składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to sprawdzian znajomości ustawy o broni i amunicji. Natomiast część praktyczna obejmuje :

  • właściwie przestrzeganie regulaminu strzelnicy,
  • umiejętności dotyczące rozkładania i składania, ładowania broni i postępowania w przypadku ewentualnej niesprawności.

Następnym etapem jest egzamin strzelecki na strzelnicy. Stawka za egzamin praktyczny to koszt około 400 zł.

Podsumowując powyższy artykuł warto zaznaczyć, że pozwolenie na broń nie jest łatwe do uzyskania. Należy posiadać konkretny cel wnioskowania o takie pozwolenie. Nawet jeżeli posiadamy konkretny powód chęci posiadania pozwolenia, czekają nas badania psychologiczne, lekarskie i egzaminy, które nie należą do najłatwiejszych.

CKO

Sprawdź także

współwłasność mieszkania

Co zrobić, kiedy nie da się znieść współwłasności nieruchomości w drodze umownej?

Jeśli jesteś współwłaścicielem nieruchomości i zastanawiasz się nad likwidacją łączącego Cię z pozostałymi współwłaścicielami stosunku …