jednolity plik kontrolny
Jednolity Plik Kontrolny określany jest jako księgi i dokumenty finansowe firmy prowadzone w formie elektronicznej | fot.: materiał partnera

Jak przygotować i wysłać Jednolity Plik Kontrolny JPK_V7?

Wszyscy podatnicy VAT są zobowiązani do przekazywania danych z ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Od 1 października 2020 roku stosowany wcześniej JPK_VAT zastąpiono JPK_V7. Co on zawiera i jak go przygotować?

Jednolity Plik Kontrolny – podstawowe informacje

Jednolity Plik Kontrolny określany jest jako księgi i dokumenty finansowe firmy prowadzone w formie elektronicznej. Mają one określony format i należy je na żądanie przekazywać organom podatkowym. Obowiązek sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego obejmuje te przedsiębiorstwa, które do prowadzenia księgowości wykorzystują programy komputerowe. W ramach JPK wyróżnia się struktury logiczne dla określonych obszarów. JPK_VAT dotyczący ewidencji zakupu i sprzedaży należy wysyłać co miesiąc do Ministerstwa Finansów. Pozostałe struktury przesyłane są na żądanie organów skarbowych.

Do 30 września 2020 roku podatnicy VAT wysyłali JPK_VAT za okresy miesięczne, w terminie do 25. dnia kolejnego miesiąca. Od października ubiegłego roku są oni zobowiązani do wysyłania JPK_V7 składającego się z części deklaracyjnej (zastąpiła ona deklarację VAT-7) oraz ewidencyjnej (zawiera dane ewidencji zakupów oraz sprzedaży VAT i zastąpiła JPK_VAT).

Podatnicy mogą rozliczać się w trybie miesięcznym lub kwartalnym. Przedsiębiorcy wybierający pierwszy z wymienionych wysyłają co miesiąc JPK_V7M, który zawiera część deklaracyjną i ewidencyjną dla każdego miesiąca. Podmioty rozliczające się w trybie kwartalnym składają co miesiąc JPK_V7K. Zawiera on w pierwszym i drugim miesiącu każdego kwartału jedynie część ewidencyjną, a w trzecim miesiącu kwartału część deklaracyjną z całego okresu rozliczeniowego oraz część ewidencyjną dla ostatniego miesiąca.

Jak przygotować Jednolity Plik Kontrolny?

Aby wygenerować JPK, przedsiębiorcy mogą skorzystać ze specjalnego programu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Powinni oni pobraną w formie arkusza kalkulacyjnego tabelę uzupełnić danymi z rejestru VAT. Do przesłania JPK niezbędne jest ponadto posiadanie profilu zaufanego dla potwierdzenia tożsamości przedsiębiorcy, a także zainstalowanie aplikacji Klient JPK 2.0, dzięki której możliwa będzie konwersja pliku, a następnie jego przesłanie.

Obecnie większość przedsiębiorstw korzysta ze specjalnych programów do prowadzenia księgowości. Tego typu narzędzia dają również możliwość przygotowywania w wygodny i szybki sposób Jednolitego Pliku Kontrolnego nawet w skomplikowanych strukturach systemowych. Aplikacja JPK pozwala ponadto przesłać deklaracje bezpośrednio do Ministerstwa Finansów, ale też ułatwia przygotowywanie danych i umożliwia ich weryfikację na potrzeby stworzenia JPK na żądanie organów skarbowych.

Odpowiednio dobrane narzędzia do JPK mogą być wdrażane bez ingerencji w inne systemy, a ponadto zapewniają one monitoring zmian prawnych oraz aktualizowanie deklaracji. Podmioty korzystające z dobrej jakości programów mają więc gwarancję, że składany przez nich JPK jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Materiał partnera

Sprawdź także

jednolity plik kontrolny

Dziś ostatni dzień dla mikroprzedsiębiorców na złożenie JPK

Dziś mija termin, w którym mikroprzedsiębiorcy muszą wysłać Jednolity Plik Kontrolny. Od stycznia 2018 obowiązek ten …