Gęś białoczelna
Gęś białoczelna (Anser albifrons) to gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych | fot.: stock.adobe.com

Wpływ zmian klimatu na migracje ptaków

Zmiany klimatu mają znaczący wpływ na migracje ptaków, wpływając na szereg czynników, które mogą wpłynąć na czas, trasy i odległości, które ptaki muszą pokonać podczas migracji. Oto kilka sposobów, w jaki zmiany klimatu wpływają na migracje ptaków:

Zmiany klimatu a migracje ptaków

 1. Zmiana sezonów: W miarę jak globalne temperatury rosną, sezony mogą się przesuwać. Na przykład, wiosna może zaczynać się wcześniej, a zima może przychodzić później. To może wpłynąć na czas, kiedy ptaki zaczynają swoją migrację.
 2. Dostępność pokarmu: Zmiana klimatu może wpływać na dostępność pokarmu dla ptaków. Na przykład, zmiany w sezonach mogą wpływać na to, kiedy i gdzie pojawiają się pewne typy owadów, które są kluczowym pokarmem dla niektórych gatunków ptaków.
 3. Siedliska lęgowe i zimowe: Zmiany w temperaturach i wzorcach opadów mogą wpływać na siedliska, które ptaki używają do lęgów i zimowania. To może zmusić ptaki do szukania nowych miejsc do lęgów lub zimowania, co może zmienić trasy migracji.
 4. Ekstremalne zjawiska pogodowe: Zmiany klimatu mogą prowadzić do częstszych i bardziej ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak burze, susze i fale upałów. Te zjawiska mogą stanowić duże wyzwanie dla migrujących ptaków, wpływając na ich zdolność do pokonywania długich dystansów i znalezienia pokarmu.
 5. Zmiany w ekosystemach: Zmiany klimatu mogą wpływać na całe ekosystemy, wpływając na różne gatunki w różny sposób. To może prowadzić do zmian w relacjach między gatunkami, które mogą wpływać na migracje ptaków.
Czapla siwa
Czapla siwa (Ardea cinerea) to gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny czaplowatych (Ardeidae) | fot.: stock.adobe.com

Dlatego ważne jest, aby prowadzić dalsze badania nad wpływem zmian klimatu na migracje ptaków, aby lepiej zrozumieć te zjawiska i podjąć działania w celu ochrony ptaków i ich siedlisk.

Zmiany w migracji ptaków, które odnotowała nauka

Poniżej przedstawiam kilka przykładów ptaków, których migracje mogły zostać już dotknięte przez zmiany klimatyczne:

biegus zmienny
Airborne! Dunlins (Calidris alpina) and Western Sandpipers (Calidris mauri) at Bottle Beach State Park, WA
 1. Biegusy (Calidris): Są to ptaki wędrowne, które pokonują długie dystanse między miejscami gniazdowania na Arktyce a obszarami zimowania na południu. Zmiany klimatyczne mogą wpływać na dostępność pokarmu dla biegusów podczas migracji, a przesunięcie się sezonów może powodować, że pokarm nie jest dostępny w odpowiednim czasie.
 2. Czaple siwe (Ardea cinerea): W miarę jak klimat w Europie staje się coraz cieplejszy, coraz więcej czapli siwych decyduje się na zimowanie bliżej swoich miejsc gniazdowania, zamiast migrować na południe.
 3. Gęsi białoczelne (Anser albifrons): Ta gęś migruje z północnej Eurazji do zachodniej Europy na zimę. Zmiany klimatyczne mogą prowadzić do przesunięcia ich tras migracyjnych, gdy ptaki szukają miejsc zimowania z odpowiednimi warunkami.
 4. Czajki (Vanellus vanellus): Zmiany klimatu mogą powodować, że czajki, które zazwyczaj migrują na południe na zimę, coraz częściej zdecydują się zimować na północy, gdzie temperatury nie są już tak niskie jak kiedyś.
 5. Pliszki siwe (Motacilla alba): Zmiany klimatyczne mogą wpływać na dostępność pokarmu dla tych ptaków, co wpływa na czas, kiedy rozpoczynają one migrację.
 6. Jastrzębie (Accipiter gentilis): Wraz z globalnym ociepleniem, jastrzębie mogą zacząć migrować na mniejsze odległości, ponieważ obszary, które były wcześniej zbyt zimne, stają się teraz dostępne dla nich.

Zmiany klimatyczne są skomplikowane i mogą wpływać na różne gatunki w różny sposób, dlatego dalsze badania są niezbędne, aby zrozumieć pełny wpływ tych zmian na migracje ptaków.

REdo