Zmiany w szkołach – co powinni wiedzieć rodzice?

W szkołach szykują się zmiany | fot.: fotolia

Dziś pierwszy dzień szkoły – Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1. września wprowadza szereg zmian ich funkcjonowaniu. W założeniu szkoła ma być bardziej przyjazna uczniom i rodzicom. 

Najgłośniej komentowaną zmianą jest powstała w porozumieniu z ministerstwem zdrowia ustawa zakazująca sklepikom szkolnym sprzedawania tzw. śmieciowego jedzenia. Na terenie szkół sprzedawać będzie można jedynie produkty spełniające określone wymagania. Tym samym ustawa ma przyczynić się do walki z rosnącym problemem nadwagi u dzieci szkolnych.

Inną istotną sprawą, bezpośrednio związaną z powyższym, są zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego. Uczeń może być zwolniony z wykonywania tylko niektórych ćwiczeń lub grup ćwiczeń, wskazanych przez lekarza, a poza tym brać czynny udział w lekcji. Do oceny z przedmiotu będą brane pod uwagę zaangażowanie i obecność obok naturalnych predyspozycji do uprawiania sportu.

Od 1 września 2015 r. rodzice czterolatków, a od 1 września 2017 r. również trzylatków będą mogli korzystać z wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do realizacji tego prawa jest obowiązkiem gminy

Rodzice sześciolatków będą z pewnością zainteresowani obowiązkiem szkolnym dla tychże. Już po rozpoczęciu roku szkolnego (ale do końca grudnia) mogą oni przenieść dziecko do przedszkola – potrzebna jednak w tym wypadku będzie opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Kontynuowany jest sztandarowy projekt Ministerstwa – bezpłatne podręczniki, które dostaną uczniowie klasy I i II szkoły podstawowej, a oprócz tego podręcznik lub inny materiał edukacyjny do języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej.

Minister edukacji zwraca uwagę rodziców na egzekwowane przez niektóre szkoły – nie ma obowiązku ponoszenia opłat za korzystanie z dziennika elektronicznego, ubezpieczenie wypadkowe NNW jest dobrowolne dla wszystkich, publiczne przedszkola są bezpłatne przez 5 godzin dziennie, a za kolejne godziny rodzice mogą zapłacić maksymalnie 1 zł. Rodzice mogą mieć wpływ na program zajęć w przedszkolach, za zajęcia dodatkowe, które są w nich organizowane także nie wnosi się opłat.

Ministerstwo ogłasza także program mający na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią –  „Bezpieczna+”. W 2015 roku na realizację programu rząd przeznaczył 15 mln zł. Na każdy kolejny rok (2016-2018) zostanie przeznaczone po 20 mln zł.

O najistotniejszych zmianach poinformowała na swojej konferencji Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji, wszystkie odnaleźć można w opublikowanym na stronie Ministerstwa Niezbędniku dla Ucznia, Rodzica i Nauczyciela.

Sprawdź także

powtórki do egzaminu

Co zrobić, żeby powtórki do egzaminu były skuteczne?

Nie powinno być żadnych wątpliwości co do tego, że wszelkiego rodzaju egzaminy nie tylko nie …