spacer z psem na smyczy
Nie ma ogólnego przepisu, który nakazywałby trzymanie psów na smyczy w parkach. Przepis taki – w odniesieniu do określonego terenu – może natomiast wydać gmin | fot.: materiał partnera

Spacer z psem: kiedy pupil może biegać bez smyczy? Uważaj na nowe przepisy!

Nowe przepisy nakazują wyprowadzanie wszystkich psów na smyczy? Taka opinia niedawno obiegła prasę i internet. Na szczęście dla czworonogów i ich opiekunów – nie jest ona do końca prawdziwa. Kiedy więc można bez obaw dać psu pobiegać bez smyczy?

Polskie prawo nie definiuje precyzyjnie obowiązków opiekuna zwierząt domowych. Zarówno w starej, jak i znowelizowanej wersji odpowiednich przepisów Kodeksu wykroczeń, mowa jest jedynie o obowiązku zachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Zmianie uległy nieco same sformułowania oraz – przede wszystkim – wysokość mandatów karnych.

Jakie są obowiązki opiekuna psa?

Obowiązki opiekunów zwierząt domowych rozproszone są po różnych aktach prawnych – począwszy od Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. i Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy, aż po przepisy wydawane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Warto tu dodać, że obowiązek trzymania psa na smyczy (a niektórych psów – w kagańcu) nie jest określony precyzyjnie ani w żadnej ustawie, ani w rozporządzeniu. Nakazy prowadzenia psów na smyczy w określonych miejscach mogą natomiast wydać gminy. W takich wypadkach warto zawsze mieć przy sobie smycz dla psa.

Ogólnie rzecz biorąc, to na opiekunie ciąży odpowiedzialność za psa i decyzja, czy pies jest na tyle posłuszny, że bez względu na sytuację zareaguje na polecenie opiekuna i nawet bez smyczy nie będzie stwarzał zagrożenia.

Psy na smyczy – nowe przepisy

Od 10 kwietnia br. obowiązują przepisy nowego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Zmiany odnoszą się do zapisów w tabeli A dotyczących art. 77 Kodeksu wykroczeń, która jest załącznikiem do rozporządzenia.

Po zmianach ze wspomnianego aktu prawnego dowiadujemy się, że za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia zapłacimy karę w wysokości od 50 do 250 zł (art. 77 par. 1 k.w.), natomiast za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, zapłacimy 500 zł (art. 77 par. 2 k.w.).

Treść dotychczas obowiązującej wersji była bardziej ogólna. Wspominała jedynie o „niezachowaniu środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia”. Bez względu na to, że zapis został nieco doprecyzowany, nie ma w nim mowy o nakazie prowadzania psów na smyczy w miejscach publicznych.

Jakie psy powinny więc chodzić na smyczy, a kiedy pies powinien być na smyczy i w kagańcu? W myśl rozporządzenia zależy to przede wszystkim od tego, czy puszczony luzem pies może potencjalnie stwarzać zagrożenie. Oczywiście zwierzę nie może swobodnie chodzić po ulicy bez nadzoru opiekuna. Jeśli jednak obecność opiekuna i jego polecenia wystarczą, aby pies zachowywał się karnie, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych środków bezpieczeństwa.

Warto przywołać tutaj rozporządzenie o wykazie ras psów uznawanych za agresywne. Akt prawny wylicza te rasy i stawia wymogi wobec osób chcących wejść w ich posiadanie, natomiast nie określa, w jaki sposób powinny być trzymane (czy na smyczy i czy w kagańcu). Należy założyć, że opiekun zna psychikę swojego psa. Jeśli postąpi nierozważnie – otrzyma mandat karny. Zaniedbanie wyposażenia psa w smycz i kaganiec, który może w pewnych sytuacjach zachować się agresywnie, jest wykroczeniem.

Pies na smyczy w lesie i w parku – kiedy nie można go spuszczać z uwięzi?

Nie ma ogólnego przepisu, który nakazywałby trzymanie psów na smyczy w parkach. Przepis taki – w odniesieniu do określonego terenu – może natomiast wydać gmina. Zanim spuścisz psa ze smyczy w parku, upewnij się po prostu, że nie jest on objęty takim zakazem. Pies puszczony luzem musi być zaczipowany lub posiadać adresówkę. Ustawa o ochronie zwierząt wymaga, aby pies był oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację opiekuna.

Inaczej wygląda sprawa wyprowadzania psa na spacer w lesie. Ustawa o lasach zakazuje puszczania psów luzem w lesie, a Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nawet do 5000 zł.

Czy puszczać więc psa luzem w parku? To kwestia prawidłowego wychowania czworonoga oraz znajomości jego psychiki, reakcji na różne sytuacje i bodźce. Pamiętaj, że bierzesz odpowiedzialność za swojego psa i za konsekwencje jego zachowania.

Bibliografia:

  1. Czy można chodzić z psem bez smyczy i kagańca? Obalamy mity – GazetaPrawna.pl
  2. Obowiązki właściciela psa a nie zawsze precyzyjne prawo – Czasopismo specjalistyczne AnimalExpert | Zaburzenia behawioralne psów i kotów, plany treningowe i postępowanie dietetyczne (animal-expert.pl)
  3. Państwo wprowadziło zakaz spuszczania psów ze smyczy? Bzdura (oko.press)

Materiał partnera

Sprawdź także

współwłasność mieszkania

Co zrobić, kiedy nie da się znieść współwłasności nieruchomości w drodze umownej?

Jeśli jesteś współwłaścicielem nieruchomości i zastanawiasz się nad likwidacją łączącego Cię z pozostałymi współwłaścicielami stosunku …