Lwów Ukraina
Stare Miasto we Lwowie stanowi piękne połączenie pomiędzy tradycjami architektonicznymi i artystycznymi Europy środkowo-wschodniej z wpływami włoskimi i niemieckimi, dodatkowo wzbogacanym akcentami grup etnicznych | fot.: Fotolia

Lwów i Ukraina – złożona historia i piękna architektura

W ostatnim czasie wartość Ukrainy jako celu turystycznego wzrasta, za sprawdzą coraz lepszych połączeń komunikacyjnych i rosnącej świadomości na temat piękna tamtejszych ziem. Lwów pozostaje wciąż jednym z najpopularniejszych celów wycieczek. Trudno się temu dziwić – piękno tamtejszej architektury, dająca się odczuć na każdym kroku bogata historia oraz niepowtarzalna atmosfera tego miasta sprawią, że coraz więcej turystów decyduje się na wizytę we Lwowie.

Lwów – perła architektury o bogatej historii

Założony ok. 1250 r. Lwów przez wieki stanowił ważny ośrodek Królestwa Polskiego. W czasach rzeczypospolitej Obojga Narodów był ostoją dla swoich obywateli, niezależnie od ich narodowości czy wyznania. Od wieków Lwów skupiał na swoim terenie głównie Polaków, Żydów, Rusinów, ale także Ormian, Tatarów czy Węgrów. W okresie zaborów zaś, pod okupacją Austrii, miasto stało się stolicą Królestwa Galicji i Lodomerii, jednocześnie wciąż pozostawało jednym z najważniejszych ośrodków nauki, oświaty i kultury polskiej. W 1991 roku, po latach okupacji niemieckiej i radzieckiej, stał się częścią niepodległej Ukrainy.

Lwów – co zobaczyć?

Stare Miasto we Lwowie stanowi piękne połączenie pomiędzy tradycjami architektonicznymi i artystycznymi Europy środkowo-wschodniej z wpływami włoskimi i niemieckimi, dodatkowo wzbogacanym akcentami grup etnicznych. Z tego powodu w 1998 roku zostało wpisane na listę Światowego dziedzictwa UNESCO. Na Starym Mieście znajduje się wiele budynków wzniesionych w stylu renesansowym, barokowym czy klasycystycznym.

Lwów Stare Miasto
Miasto może poszczycić się ogromem wielu zabytkowych budowli, zarówno sakralnych, jak i świeckich | fot.: Fotolia

Miasto może poszczycić się ogromem wielu zabytkowych budowli, zarówno sakralnych, jak i świeckich. Trudno jest wymienić wszystkie, ale na pewno zwiedzając Lwów, należy udać się do Kamienicy Królewskiej przy Rynku 6, zwanej niegdyś Małym Wawelem. Budynek został wzniesiony w stylu renesansowym, w swoim wnętrzu kryje dziedziniec arkadowy. Obecnie mieści się tam Lwowskie Muzeum Historyczne.

Będąc już na Rynku koniecznie trzeba zwrócić uwagę na takie perły architektury jak renesansowa kamienica Bandinellich, dawny Pałac Biskupi i rokokowy Pałac Lubomirskich.

Warto także obejrzeć Uniwersytet Lwowski, uczelnie działającą od 1661 roku oraz monumentalny Archikatedralny sobór św. Jura we Lwowie, wzniesiony w stylu rokoko. Na uwagę zasługuje także Katedra Ormiańska, będąca jednym z najstarszych i najcenniejszych zabytków sakralnych miasta.

Ukraina – atrakcje blisko granicy z Polską

Lwów w całej swojej urodzie nie jest jednak jedyną atrakcją Ukrainy. Na Kresach Wschodnich znajduje się także twierdza zwana „przedmurzem chrześcijaństwa” czyli dawna polska twierdza w Kamieńcu Podolskim. Wpisana na listę UNESCO monumentalna budowla była strategicznym miejscem, przez wieki stojącym na straży południowo-wschodnich rubieży Rzeczpospolitej. Odpowiednie wykorzystanie ukształtowania terenu w połączeniu z doskonałymi rozwiązaniami obronnymi czyniły z twierdzy w Kamieńcu Podolskim fortece nie do zdobycia.

 Zamek Chocim
Zamek Chocim – w 2007 budowla została zaliczona do „siedmiu cudów Ukrainy” | fot.: Fotolia

Jeśli interesują nas budowle obronne to nieopodal Kamieńca Podolskiego, nad Dniestrem, położone jest miasto Chocim z pięknie zachowanym zamkiem. Historia budowli sięga XIII wieku i zaliczany jest do siedmiu cudów Ukrainy. Ciekawym turystycznie miejscem jest również Żółkiew,  miasto w obwodzie lwowskim, w którym znajdziemy Zamek, Kolegiatę św. Wawrzyńca, ratusz neobarokowy i zabytkowe cerkwie.

Współczesna Ukraina skupia na swoim terenie ziemie o skomplikowanej i niezwykle interesującej historii, to kraj, w którym krzyżowały się drogi różnych nacji, myśli architektonicznych i artystycznych. Do dziś możemy dotknąć tam dawnych dziejów, zagłębić się w poznawanie regionu i docenić piękno tamtejszych ziem.

KJA

Sprawdź także

Bari Vecchia

Włoskie miasto Bari – coraz popularniejsze wśród turystów

Bari jest miastem położonym w południowej części Włoch, praktycznie na obcasie włoskiego buta (południe Włoch …